لیست جدیدترین محصولات

 • pspan-style"font-size-12pt"stronglrmشرکت-اورجینال-اینتکس-وارد-کننده-و-فروشنده-مستقیم-و-بی-واسطه-مبل-بادی-طرح-صندلی-اینتکس-و-دیگر-مبل-های-بادی-اینتکسstrong-strongstrongstrongbr--مبل-بادی-اینتکس-طرح-صندلی-دارای-رنگ-زیبا-و-آرام-سبز-میباشد-که-همین-امر-توجه-اکثریت-مردم-را-به-خود-جلب-میکندstrongstrong-strongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongشما-می-توانید-در-اتاق-منزل-و-یا-جلو-تلویزیون-از-a-title"httpwww-originalintex-comgroup16D985D8A8D984-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup16D985D8A8D984-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"مبل-بادی-اینتکس-طرح-صندلی-سبز-رنگa-استفاده-نمایید-و-برای-خود-یک-مبل-بادی-به-صورت-شخصی-و-جداگانه-داشته-باشیدstrongstrong-strongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongnbspstrongstrongمبل-بادی-اینتکس-طرح-صندلی-مناسب-برای-سنین-مختلف-با-تحمل-وزن-بالا-استstrongstrong-strongspanppspan-style"font-size-12pt"strongnbspstrongstrongاین-مبل-بادی-یک-طراحی-منحصر-به-فرد-دارای-سطح-نشیمنگاه-طبی-دایره-وار-می-باشدstrongstrong-strongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongnbspstrongstrongیک-تکیه-گاه-نیم-دایره-مانند-دارد-که-به-هنگام-نشستن-بر-روی-این-مبل-بادی-،-گودی-کمرتان-را-میzwnjگیرد-و-کاملاً-طبیعی-استstrongstrong-strongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongnbspstrongstrongمبل-بادی-اینتکس-طرح-صندلی-به-خاطر-ابعاد-مناسب-و-تحمل-وزن-بالا-به-یکی-ازstrongstrongnbspa-href"httpwww-originalintex-comgroup16D985D8A8D984-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"مبل-های-بادیanbspstrongstrongپرطرفدار-این-شرکت-تبدیل-شده-استstrongstrong-strongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongnbspstrongstrongجنس-بدنه-این-مبل-بادی-اینتکس-از-پی-وی-سی-دو-لایه-باد-شو-می-باشدstrongstrong-strongstrongbr-a-title"httpwww-originalintex-comgroup16D985D8A8D984-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup16D985D8A8D984-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"مبل-بادی-طرح-صندلی-سبز-رنگa-یک-محصول-مدرن-و-سبک-و-قابل-حمل-حتی-در-خانه-می-باشد-و-شما-به-راحتی-می-توانید-این-مبل-بادی-اینتکس-در-صندلی-را-در-هر-فضا-و-مکانی-جای-دهیدstrongstrong-strongstronglrmbr--مبل-بادی-طرح-صندلی-اینتکس-ساخته-شدهnbsp-با-جدیدترین-تکنولوژی-روز-دنیا-و-بهترین-مواد-اولیه-با-بالاترین-کیفیت-استstrongstrong-strongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongnbspstrongstrongتعداد-سوپاپ-باز-شونده-مبل-بادی-اینتکس-طرح-صندلی-strongstrong۲strongstrong-عدد-می-باشد-و-هر-کدام-به-صورت-جداگانه-وارد-می-شوندstrongstrong-strongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongیکی-از-سوپاپ-های-این-مبل-بادی-اینتکس-سبزرنگ-طرح-صندلی-که-در-قسمت-پایینی-آن-قرار-دارد-به-صورت-گود-مانند-باد-می-شود-و-به-هنگام-استفاده-از-این-a-title"httpwww-originalintex-comgroup16D985D8A8D984-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup16D985D8A8D984-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"مبل-بادی-اینتکسa-،-مبل-بادی-را-به-زمین-کاملاً-کیپ-کرده-و-خلاء-ایجاد-می-کند-و-کاملا-به-زمین-می-چسبدstrongstrong-strongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongnbspstrongstrongسوپاپ-دیگر-مبل-بادی-اینتکس-که-در-قسمت-بالایی-قرار-دارد-برای-باد-شدن-مبل-به-کار-میرودstrongstrong-br-در-نظر-داشته-باشید-که-برای-باد-کردن-این-a-title"httpwww-originalintex-comgroup16D985D8A8D984-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup16D985D8A8D984-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"مبل-بادی-طرح-صندلی-سبزرنگ-اینتکسanbspنمی-توانید-از-هر-پمپ-بادی-استفاده-کنید-چرا-که-امکان-داردnbspa-title"httpwww-originalintex-comgroup22D9BED985D9BE-D987D8A7DB8C-D8AFD8B3D8AADB8CD88CD8A8D8B1D982DB8CD88CD981D986D8AFDAA9DB8CD88CD9BED8A7DB8CDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup22D9BED985D9BE-D987D8A7DB8C-D8AFD8B3D8AADB8CD88CD8A8D8B1D982DB8CD88CD981D986D8AFDAA9DB8CD88CD9BED8A7DB8CDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"پمپ-های-بادanbspمختلف-به-این-محصول-آسیبی-وارد-کنند--برای-آسیب-نرساندن-به-مبل-بادی-طرح-صندلی-اینتکسnbspبه-هنگام-باد-کردن-شما-نیاز-به-یک-پمپ-باد-استاندارد-دارید---برای-مشاهده-انواع-پمپ-باد-لوازم-بادی-میتوانید-بر-روی-کلمهnbspa-title"httpwww-originalintex-comproducts125DA86D8B3D8A8-D8AAD8B9D985DB8CD8B1-D985D8A8D984-D8A8D8A7D8AFDB8C-D8A7DB8CD986D8AADAA9D8B3"-href"httpwww-originalintex-comproducts125DA86D8B3D8A8-D8AAD8B9D985DB8CD8B1-D985D8A8D984-D8A8D8A7D8AFDB8C-D8A7DB8CD986D8AADAA9D8B3"پمپ-باد-اینتکسnbspaکلیک-کنید-strongstrongbr--strongstrongnbspstrongstrongمبل-بادی-طرح-صندلیnbsp-با-کد-محصول-68592-یک-نمونه-جدید-با-طراحی-زیبا-با-رنگ-سبز-بسیار-زیبا-تولید-شده-در-شرکت-اینتکس-می-باشدstrongstrong-strongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongnbspstrongstrongشرکت-اینتکس-تولیدکننده-این-مبل-بادی-طرح-صندلی-سبز-رنگ-علاوه-بر-این-مدل-مبل-بادی-تولید-کننده-انواع-مبل-بادی-دیگر-نیز-می-باشد-و-همچنین-این-شرکت-تولید-کننده-انواعnbsp-وسایل-استراحت-و-ریلکسیشن-،-تفریحات-بادی-از-قبیل-انواع-تخت-بادی-،-انواع-کاناپه-تختخوابشو-بادی-،-انواع-استخر-پیش-ساخته-،-انواع-قایق-بادی-،-انواع-استخر-بادی-،-انواع-تشک-روی-آب-و-دیگر-محصولات-تفریحی-بادی-می-باشد-که-شما-می-توانید-به-راحتی-از-آنها-در-وب-سایت-اینتکس-دیدن-کرده-و-خرید-نماییدstrongstrong-strongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongnbspstrongstrongمحصولات-مشابه-مبل-بادی-اینتکس-طرح-صندلی-در-پایین-صفحه-و-در-قسمت-محصولات-مشابه-به-نمایش-در-آمده-اندnbsp-و-شما-می-توانید-در-صورت-نیاز-از-دیگر-مبل-های-بادی-خانوادگی-و-انواع-مبل-بادی-راحتی-اینتکس-دیدن-فرماییدstrongstrong-strongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongnbspstrongstrongمبل-بادی-طرح-صندلی-اینتکس-در-صورت-هرگونه-آسیب-دیدگی-و-ضربه-خوردگی-توسطstrongstrongnbspa-href"httpwww-originalintex-comproducts123DA86D8B3D8A8-D8AAD8B9D985DB8CD8B1-D985D8A8D984-D8A8D8A7D8AFDB8C-D8A7DB8CD986D8AADAA9D8B3"چسب-اینتکسanbspstrongstrongبه-راحتی-قابل-تعمیر-و-ترمیم-می-باشدstrongstrong-strongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongnbspstrongstrongامیدواریم-با-استفاده-از-مبل-بادی-اینتکس-طرح-صندلی-لحظات-خوشی-را-در-کنار-هم-خانواده-و-دوستان-سپری-نماییدstrongstrong-strongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongبرای-اطلاعات-بیشتر-درباره-شرکت-اینتکس-می-توانید-بر-روی-کلمهstrongstrongnbspa-href"	httpwww-originalintex-comContentaboutintex"درباره-اینتکسanbspstrongstrongکلیک-نماییدstrongstrong-strongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongبا-تشکر-شرکت-اورجینال-اینتکسstrongstronglrmstrongspanppspan-style"font-size-12pt"nbspspanppspan-style"font-size-12pt"nbspspanp
  کد کالا : .68592

  مبل بادی طرح صندلی سبز رنگ اینتکس

  ‎شرکت اورجینال اینتکس وارد کننده و فروشنده مستقیم و بی واسطه مبل بادی طرح صندلی اینتکس و دیگر مبل های بادی اینتکس : مبل بادی اینتکس طرح صندلی دارای رنگ زیبا و آرام سبز میباشد که همین امر توجه اکثریت مردم را به خود جلب میکند. شما می توانید در اتاق منزل و یا جلو تلویزیون از مبل بادی اینتکس طرح صند...

  185,000 تومان
 • pspan-style"font-size-12pt"strongشرکت-اورجینال-اینتکس-وارد-کننده-و-فروشنده-مستقیم-و-بی-واسطه-مبل-بادی-طرح-صندلی-اینتکس-و-دیگر-مبل-های-بادی-اینتکسstrong-strongstrongspanppspan-style"font-size-12pt"strongمبل-بادی-طرح-صندلیnbsp-با-کد-محصول-68592-یک-نمونه-جدید-با-طراحی-زیبا-در-رنگبندی-بسیار-جذاب-صورتی-تولید-شده-در-شرکت-اینتکس-می-باشد-strongspanbr-span-style"font-size-12pt"a-title"httpwww-originalintex-comgroup16D985D8A8D984-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup16D985D8A8D984-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-strongnbspstrongastronga-title"httpwww-originalintex-comgroup16D985D8A8D984-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup16D985D8A8D984-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"مبل-بادی-اینتکس-طرح-صندلیa-به-خاطر-ابعاد-مناسب-و-تحمل-وزن-بالا-به-یکی-ازstrongstrongnbspa-href"httpwww-originalintex-comgroup16D985D8A8D984-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"مبل-های-بادیanbspstrongstrongپرطرفدار-این-شرکت-تبدیل-شده-استstrongstrong--strongstrongbr--مبل-بادی-طرح-صندلی-صورتی-رنگ-اینتکس-ساخته-شدهnbsp-با-جدیدترین-تکنولوژی-روز-دنیا-و-بهترین-مواد-اولیه-با-بالاترین-کیفیت-استstrongstrong-strongspanbr--br-span-style"font-size-12pt"-strongnbspstrongstrongاین-مبل-بادی-یک-طراحی-منحصر-به-فرد-دارای-سطح-نشیمنگاه-طبی-دایره-وار-می-باشدstrongstrong-strongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongnbspstrongstrongیک-تکیه-گاه-نیم-دایره-مانند-دارد-که-به-هنگام-نشستن-بر-روی-این-مبل-بادی-،-گودی-کمرتان-را-میzwnjگیرد-و-کاملاً-طبیعی-استstrongstrong-nbspnbspstrongstrongمبل-بادی-اینتکس-طرح-صندلی-دارای-رنگ-صورتی-جذاب-و-زیبایی-میباشد-و-همین-امر-باعث-میzwnjشود-که-این-مبل-بادی-مورد-پسند-عموم-واقع-شودstrongstrong-strongspanbr-span-style"font-size-12pt"stronga-title"httpwww-originalintex-comgroup16D985D8A8D984-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup16D985D8A8D984-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"مبل-بادی-اینتکس-طرح-صندلیa-مناسب-برای-سنین-مختلف-با-تحمل-وزن-بالا-است-br--شما-می-توانید-در-اتاق-منزل-و-یا-جلو-تلویزیون-از-این-مبل-بادی-اینتکس-طرح-صندلی-صورتی-رنگ-استفاده-نمایید-و-برای-خود-یک-مبل-بادی-به-صورت-شخصی-و-جداگانه-داشته-باشیدstrongstrong--strongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongجنس-بدنه-این-مبل-بادی-اینتکس-از-پی-وی-سی-دو-لایه-باد-شو-می-باشدstrongstrong-strongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongnbspstrongstrongتعداد-سوپاپ-باز-شونده-مبل-بادی-اینتکس-طرح-صندلی-strongstrong۲strongstrong-عدد-می-باشد-و-هر-کدام-به-صورت-جداگانه-وارد-می-شوندstrongstrong-strongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongیکی-از-سوپاپ-های-این-a-title"httpwww-originalintex-comgroup16D985D8A8D984-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup16D985D8A8D984-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"مبل-بادی-اینتکس-طرح-صندلی-aکه-در-قسمت-پایینی-آن-قرار-دارد-به-صورت-گود-مانند-باد-می-شود-و-به-هنگام-استفاده-از-این-مبل-بادی-اینتکس-،-مبل-بادی-را-به-زمین-کاملاً-کیپ-کرده-و-خلاء-ایجاد-می-کند-و-کاملا-به-زمین-می-چسبدstrongstrong-strongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongnbspstrongstrongسوپاپ-دیگر-مبل-بادی-اینتکس-که-در-قسمت-بالایی-قرار-دارد-برای-باد-شدن-مبل-به-کار-میرودstrongstrong-br-در-نظر-داشته-باشید-که-برای-باد-کردن-این-a-title"httpwww-originalintex-comgroup16D985D8A8D984-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup16D985D8A8D984-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"مبل-بادی-طرح-صندلی-صورتی-رنگ-اینتکسanbspنمی-توانید-از-هر-پمپ-بادی-استفاده-کنید-چرا-که-امکان-داردnbspa-title"httpwww-originalintex-comgroup22D9BED985D9BE-D987D8A7DB8C-D8AFD8B3D8AADB8CD88CD8A8D8B1D982DB8CD88CD981D986D8AFDAA9DB8CD88CD9BED8A7DB8CDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup22D9BED985D9BE-D987D8A7DB8C-D8AFD8B3D8AADB8CD88CD8A8D8B1D982DB8CD88CD981D986D8AFDAA9DB8CD88CD9BED8A7DB8CDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"پمپ-های-بادanbspمختلف-به-این-محصول-آسیبی-وارد-کنند--برای-آسیب-نرساندن-به-مبل-بادی-طرح-صندلی-اینتکسnbspبه-هنگام-باد-کردن-شما-نیاز-به-یک-پمپ-باد-استاندارد-دارید---برای-مشاهده-انواع-پمپ-باد-لوازم-بادی-میتوانید-بر-روی-کلمه-a-title"httpwww-originalintex-comproducts125DA86D8B3D8A8-D8AAD8B9D985DB8CD8B1-D985D8A8D984-D8A8D8A7D8AFDB8C-D8A7DB8CD986D8AADAA9D8B3"-href"httpwww-originalintex-comproducts125DA86D8B3D8A8-D8AAD8B9D985DB8CD8B1-D985D8A8D984-D8A8D8A7D8AFDB8C-D8A7DB8CD986D8AADAA9D8B3"پمپ-باد-اینتکسnbspaکلیک-کنید-br-strongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongnbspstrongstrongمبل-بادی-طرح-صندلی-یک-محصول-مدرن-و-سبک-و-قابل-حمل-حتی-در-خانه-می-باشد-و-شما-به-راحتی-می-توانید-این-مبل-بادی-اینتکس-در-صندلی-را-در-هر-فضا-و-مکانی-جای-دهیدstrongstrong-strongstronglrmstrongspanppspan-style"font-size-12pt"strongnbspstrongstrongشرکت-اینتکس-تولیدکننده-این-مبل-بادی-طرح-صندلی-علاوه-بر-این-مدل-مبل-بادی-تولید-کننده-انواع-مبل-بادی-دیگر-نیز-می-باشد-و-همچنین-این-شرکت-تولید-کننده-انواعnbsp-وسایل-استراحت-و-ریلکسیشن-،-تفریحات-بادی-از-قبیل-انواع-تخت-بادی-،-انواع-کاناپه-تختخوابشو-بادی-،-انواع-استخر-پیش-ساخته-،-انواع-قایق-بادی-،-انواع-استخر-بادی-،-انواع-تشک-روی-آب-و-دیگر-محصولات-تفریحی-بادی-می-باشد-که-شما-می-توانید-به-راحتی-از-آنها-در-وب-سایت-اینتکس-دیدن-کرده-و-خرید-نماییدstrongstrong-strongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongnbspstrongstrongمحصولات-مشابه-مبل-بادی-اینتکس-طرح-صندلی-در-پایین-صفحه-و-در-قسمت-محصولات-مشابه-به-نمایش-در-آمده-اندnbsp-و-شما-می-توانید-در-صورت-نیاز-از-دیگر-مبل-های-بادی-خانوادگی-و-انواع-مبل-بادی-راحتی-اینتکس-دیدن-فرماییدstrongstrong-strongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongnbspstrongstrongمبل-بادی-طرح-صندلی-اینتکس-در-صورت-هرگونه-آسیب-دیدگی-و-ضربه-خوردگی-توسطstrongstrongnbspa-href"httpwww-originalintex-comproducts123DA86D8B3D8A8-D8AAD8B9D985DB8CD8B1-D985D8A8D984-D8A8D8A7D8AFDB8C-D8A7DB8CD986D8AADAA9D8B3"چسب-اینتکسanbspstrongstrongبه-راحتی-قابل-تعمیر-و-ترمیم-می-باشدstrongstrong-strongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongnbspstrongstrongامیدواریم-با-استفاده-از-مبل-بادی-اینتکس-طرح-صندلی-لحظات-خوشی-را-در-کنار-هم-خانواده-و-دوستان-سپری-نماییدstrongstrong-strongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongبرای-اطلاعات-بیشتر-درباره-شرکت-اینتکس-می-توانید-بر-روی-کلمهstrongstrongnbspa-href"httpwww-originalintex-comContentaboutintex"درباره-اینتکسanbspstrongstrongکلیک-نماییدstrongstrong-strongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongبا-تشکر-شرکت-اورجینال-اینتکس-(نمایندگی-مبل-بادی-اینتکس-در-ایران-)shystrongspanppspan-style"font-size-12pt"nbspspanp
  کد کالا : 68592.

  مبل بادی طرح صندلی صورتی رنگ اینتکس

  شرکت اورجینال اینتکس وارد کننده و فروشنده مستقیم و بی واسطه مبل بادی طرح صندلی اینتکس و دیگر مبل های بادی اینتکس :مبل بادی طرح صندلی  با کد محصول: 68592 یک نمونه جدید با طراحی زیبا در رنگبندی بسیار جذاب صورتی تولید شده در شرکت اینتکس می باشد.  مبل بادی اینتکس طرح صندلی به خاطر ابعاد مناسب ...

  195,000 تومان
 • pstrongspan-style"font-size-12pt"nbspnbspnbspnbspnbspspan-id"4k-co"-class"tL8wMe-EMoHub"-dir"rtl"lrmشرکت-اورجینال-اینتکس-وارد-کننده-و-فروشنده-مستقیم-و-بی-واسطهnbspتختnbspبادی-رویه-فوم-دار-اینتکسnbsp-و-دیگر-محصولات-بادی-اینتکسnbspnbspspanspanstrongppstrongspan-style"font-size-12pt"a-title"httpwww-originalintex-comgroup25D8AAD8AED8AA-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8C-DB8CDAA9-D988-D8AFD988D986D981D8B1D987page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup25D8AAD8AED8AA-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8C-DB8CDAA9-D988-D8AFD988D986D981D8B1D987page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"تخت-بادی-رویه-فوم-دار-اینتکسa-محصول-سال-۲۰۱۸-از-نمونه-کارهای-تمام-طبی-با-سطح-صاف-می-باشد-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-شرکت-اینتکس-با-جدیدترین-تکنولوژی-دست-به-تولید-تخت-بادی-طبی-فوم-دار-زده-است-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-این-شرکت-با-تولید-تخت-بادی-رویه-فوم-دار-که-میتواند-هم-از-نظر-راحتی-و-هم-از-نظر-مالی-بهتر-و-مقرون-به-صرفه-تر-نسبت-به-دیگر-تخت-خواب-های-چوبی-و-فلزی-ثابت-باشد-رضایت-بالای-مشتریان-را-برای-خود-به-ارمغان-آورده-است-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-این-تخت-بادی-ارزان-قیمت-با-کیفیت-بالا-از-بهترین-مواد-اولیه-تولید-شده-است-که-در-حالت-وکیوم-از-حجم-کمی-برخوردار-است-و-به-راحتی-در-گوشه-ای-از-منزل-جای-میگیرد-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-جنس-بدنه-تخت-بادی-ارزان-قیمت-رویه-فوم-دار-اینتکس-از-پی-وی-سی-۲لایه-با-الیاف-مخصوص-تولید-شده-است-که-دارای-روکش-جیرzwnjمخمل-است-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-با-فن-آوری-فایبر-تچ-یا-همان-فن-آوری-فیبری-ساختار-داخلی-این-تخت-خواب-بادی-از-الیاف-مخصوص-ابریشم-پیچیده-در-هم-در-راستای-طولی-از-پایین-به-بالا-کشیده-شده-و-رویه-a-title"httpwww-originalintex-comgroup25D8AAD8AED8AA-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8C-DB8CDAA9-D988-D8AFD988D986D981D8B1D987page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup25D8AAD8AED8AA-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8C-DB8CDAA9-D988-D8AFD988D986D981D8B1D987page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"تخت-بادی-دو-نفره-روکشzwnj-فوم-دارa-را-میگیرد-و-به-پایین-تخت-متصل-میکند-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-اتاقک-های-هوای-درونa-title"httpwww-originalintex-comgroup25D8AAD8AED8AA-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8C-DB8CDAA9-D988-D8AFD988D986D981D8B1D987page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup25D8AAD8AED8AA-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8C-DB8CDAA9-D988-D8AFD988D986D981D8B1D987page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-تخت-بادی-فوم-دار-اینتکسa-به-وسیله-همین-تاروپود-های-الیاف-مصنوعی-ابریشم-با-فواصل-اندازه-هم-تشکیل-شده-اند-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-تمام-سطح-اینzwnj-تخت-بادی-ارزان-قیمت-رویه-فوم-دار-اینتکس-پوشیده-ازzwnj-جیرzwnj-مخمل-است-که-ضد-تعرق-بوده-و-از-عرق-کردن-بدن-جلوگیریzwnj-میکند-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-در-قسمت-بالای-بالشتک-های-هوای-درونی-تخت-بادی-یک-لایه-مموری-فوم-کاملا-طبی-قرار-گرفته-است-که-راحتی-استراحت-بر-روی-تخت-بادی-ارزان-قیمت-رویه-فوم-دار-را-دو-چندان-می-کند-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-می-توانید-به-راحتی-در-اتاق-منزل-پذیرایی-و-یا-ویلا-به-عنوان-یک-تخت-بادی-ثابت-از-آن-استفاده-کرد-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-طراحی-و-دیزاین-بسیار-خاص-این-a-title"httpwww-originalintex-comgroup25D8AAD8AED8AA-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8C-DB8CDAA9-D988-D8AFD988D986D981D8B1D987page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup25D8AAD8AED8AA-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8C-DB8CDAA9-D988-D8AFD988D986D981D8B1D987page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"تخت-بادی-ارزان-قیمت-مموری-فوم-دارa-باعث-شده-است-که-آن-را-در-هر-کجای-منزل-قرار-دهید-و-جلوه-خاصی-به-آن-قسمت-ببخشد-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-دارای-یک-عدد-پمپ-باد-برق-۲-حالته-متصل-به-خود-تخت-بادی-که-در-مدت-زمان-کمی-حدود-۳۰۰-ثانیه-به-راحتی-تخت-بادی-را-از-باد-پر-کرده-و-در-همین-مدت-زمان-تخت-بادی-ارزان-قیمت-طبی-اینتکس-را-از-باد-تخلیه-کرده-و-به-حالت-وکیوم-در-می-آورد-lrmspanstrongppstrongspan-style"font-size-12pt"یک-عدد-کیف-حمل-کالا-شرکت-اینتکس-در-بسته-بندی-تخت-خواب-بادی-دونفره-اینتکس-مموری-فوم-دار-تعبیه-شده-است-که-به-عنوان-هدیه-ای-از-طرف-شرکت-به-مصرف-کنندگان-این-تخت-بادی-است-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-با-قابلیت-پر-و-تخلیه-کردن-بسیار-راحت-و-قیمت-ارزان-می-توان-از-این-تخت-خواب-بادی-برای-استفاده-در-خانه-های-آپارتمانی-و-محل-کار-که-از-فضای-کمی-برخوردار-هستند-استفاده-کرد-؛-همچنین-می-توانید-این-تخت-بادی-ارزان-قیمت-طبی-را-با-خود-به-سفرو-کمپین-های-تفریحی-برده-و-استفاده-کنید-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-شرکت-تولید-کننده-a-title"httpwww-originalintex-comgroup25D8AAD8AED8AA-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8C-DB8CDAA9-D988-D8AFD988D986D981D8B1D987page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup25D8AAD8AED8AA-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8C-DB8CDAA9-D988-D8AFD988D986D981D8B1D987page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"تخت-بادی-ارزان-قیمت-مموری-فوم-دار-اینتکسa-علاوه-بر-تولید-این-تخت-خواب-بادی-تولیدات-دیگری-در-زمینه-خواب-و-استراحت-دارد-که-از-جمله-این-محصولات-می-توان-به-انواع-تخت-بادی-یک-نفره-،-تشک-بادی-دو-نفره-،-تشک-بادی-یک-نفره-،-کاناپه-بادی-تخت-شو-،-مبل-بادی-،-تخت-روی-آب-و-شناورهای-بادی-روی-آب-اشاره-کرد-که-شما-میzwnjتوانید-از-این-محصولات-در-وبسایت-اورجینال-اینتکس-با-توضیحات-کامل-دیدن-فرمایید-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-تخت-بادی-رویه-فوم-دار-اینتکس-در-صورت-هرگونه-آسیب-دیدگی-و-ضربه-خوردگی-به-راحتی-به-وسیله-a-title"httpwww-originalintex-comproducts123DA86D8B3D8A8-D8AAD8B9D985DB8CD8B1-D985D8A8D984-D8A8D8A7D8AFDB8C-D8A7DB8CD986D8AADAA9D8B3"-href"httpwww-originalintex-comproducts123DA86D8B3D8A8-D8AAD8B9D985DB8CD8B1-D985D8A8D984-D8A8D8A7D8AFDB8C-D8A7DB8CD986D8AADAA9D8B3"چسب-تعمیرات-اینتکسa-قابل-تعمیر-و-ترمیم-است-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"a-title"httpwww-originalintex-comgroup25D8AAD8AED8AA-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8C-DB8CDAA9-D988-D8AFD988D986D981D8B1D987page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup25D8AAD8AED8AA-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8C-DB8CDAA9-D988-D8AFD988D986D981D8B1D987page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"تخت-بادی-طبیnbspرویه-فوم-دار-اینتکسa-با-کد-محصول-۶۴۴۷۰-intexnbsp-در-بسته-بندی-کارتون-بسیار-شیک-و-زیبا-با-ارتفاع-بلند-به-عنوان-یک-تخت-بادی-ارتفاع-بلند-به-بازار-عرضه-شده-است-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-محصولات-مشابه-تخت-بادی-ارتفاع-بلند-فوم-دار-در-پایین-صفحه-در-قسمت-محصولات-مشابه-نمایش-در-آمده-اند-تا-شما-بتوانید-از-دیگر-انواع-تخت-بادی-ارزان-قیمت-طبی-دیدن-کنید-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-برای-کسب-اطلاعات-بیشتر-درباره-شرکت-اینتکس-می-توانید-بر-روی-کلمه-a-title"httpwww-originalintex-comContentaboutintex"-href"httpwww-originalintex-comContentaboutintex"درباره-اینتکسa-کلیک-کنید-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-باتشکر-شرکت-اورجینال-اینتکس-(-نمایندگی-تخت-بادی-در-ایران-)lrmspanstrongppstrongspan-style"font-size-12pt"nbspspanstrongppstrongspan-style"font-size-12pt"nbspspanstrongp
  کد کالا : 64470

  تخت بادی 2 نفره رویه فوم دار اینتکس 152*203*51 با ...

       ‎شرکت اورجینال اینتکس وارد کننده و فروشنده مستقیم و بی واسطه تخت بادی رویه فوم دار اینتکس  و دیگر محصولات بادی اینتکس : تخت بادی رویه فوم دار اینتکس محصول سال ۲۰۱۸ از نمونه کارهای تمام طبی با سطح صاف می باشد. شرکت اینتکس با جدیدترین تکنولوژی...

  1,300,000 تومان
 • pstrongspan-style"font-size-12pt"nbspnbspnbspnbspspan-id"4k-co"-class"tL8wMe-EMoHub"-dir"rtl"lrmشرکت-اورجینال-اینتکس-وارد-کننده-و-فروشنده-مستقیم-و-بی-واسطهnbspتخت-خواب-بادی-رویایی-اینتکسnbsp-و-دیگر-محصولات-بادی-اینتکسnbspnbspspanspanstrongppstrongspan-style"font-size-12pt"a-title"httpwww-originalintex-comgroup25D8AAD8AED8AA-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8C-DB8CDAA9-D988-D8AFD988D986D981D8B1D987page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup25D8AAD8AED8AA-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8C-DB8CDAA9-D988-D8AFD988D986D981D8B1D987page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"تخت-خواب-بادی-دونفره-رویایی-اینتکسa-با-خطوط-برجسته-و-خلاقانه-بسیار-لوکس-و-زیبا-،-تکامل-یافته-تر-نسبت-به-تخت-های-بادی-گذشته-میباشد-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-تخت-بادی-دو-نفره-رویایی-اینتکس-با-تحولی-در-تکنولوژی-فیبر-و-فناوری-جدید-با-ترکیبی-کامل-از-پایداری-و-استقامت-و-پشتیبانی-از-ساختاری-عالی-تولید-شده-است-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-جنس-بدنه-تخت-بادی-اینتکس-رویایی-از-پی-وی-سی-دولایه-لمینت-شده-تولید-شده-است-در-حالی-که-ترکیب-کاملی-از-دوام-و-راحتی-را-ارائه-می-دهد-و-با-استقامت-بالا-هوای-داخل-تخت-بادی-دو-نفره-اینتکس-رویایی-را-حفظ-می-کند-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-ساختار-درونی-تخت-بادی-دو-نفره-اینتکس-از-الیاف-مصنوعی-ابریشم-و-فیبر-مخصوص-است-که-در-راستای-طولی-تخت-بادی-به-صورت-دو-لایه-بافت-شده-از-پایین-به-بالای-تخت-پرس-شده-است-و-نگهدارنده-رویه-و-زیره-تخت-در-کنار-هم-است-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-کیفیت-در-ساخت-و-تولید-این-a-title"httpwww-originalintex-comgroup25D8AAD8AED8AA-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8C-DB8CDAA9-D988-D8AFD988D986D981D8B1D987page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup25D8AAD8AED8AA-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8C-DB8CDAA9-D988-D8AFD988D986D981D8B1D987page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"تخت-بادی-۲-نفره-اینتکس-aحرف-اول-را-میزند-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-رویه-تخت-خواب-بادی-دو-نفره-اینتکس-پی-وی-سی-دو-لایه-لمینت-شده-با-روکش-مخمل-جیر-است-و-دارای-خطوط-هوا-در-راستای-طولی-،-که-علاوه-بر-طبی-بودن-با-گردش-هوای-بالا-ضد-تعرق-می-باشد-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-تخت-بادی-دو-نفره-بلند-اینتکس-رویایی-کاملا-طبی-و-مناسب-تمام-افراد-با-سنین-مختلف-است-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-تخت-خواب-بادی-۲-نفره-اینتکس-رویایی-جایگزین-مناسبی-برای-انواع-تخت-های-ثابت-چوبی-و-فلزی-است-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-با-طراحی-و-دیزاین-خاص-،-a-title"httpwww-originalintex-comgroup25D8AAD8AED8AA-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8C-DB8CDAA9-D988-D8AFD988D986D981D8B1D987page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup25D8AAD8AED8AA-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8C-DB8CDAA9-D988-D8AFD988D986D981D8B1D987page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"تخت-بادی-دو-نفره-اینتکس-رویاییa-یکی-از-تخت-های-بادی-لاکچری-و-لوکس-شرکت-اینتکس-است-که-به-صورت-تمام-مخمل-با-تم-رنگی-خاص-کرم-مات-و-نوکzwnj-مدادی-ساخته-شده-و-جلوه-خاصی-را-به-منزل-و-خانه-شما-میبخشد-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-دارای-یک-عدد-پمپ-باد-برقی-متصلzwnj-به-خود-تخت-بادی-که-با-برق-شهری-۲۲۰-ولت-کار-می-کند-و-دارای-۲-حالت-دمندگی-و-مکندگی-است-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-برای-نصب-و-راه-اندازی-تخت-خواب-بادی-۲نفره-اینتکس-رویایی-فقط-کافیست-که-دوشاخه-پمپ-باد-برقی-را-به-پریز-وصل-کرده-و-کلید-چرخان-را-بر-روی-حالت-دوندگی-قرار-دهید-،-پمپ-باد-برقی-در-مدت-زمان-کم-حدود-۳۰۰-ثانیه-تخت-خواب-بادی-دونفره-اینتکس-رویایی-را-از-باد-کرده-و-آماده-استفاده-کند-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-و-پس-از-آن-میتواند-کلید-چرخان-را-در-حالت-دمندگی-قرار-دهید-تا-در-مدت-زمان-حدود-۳۰۰-ثانیه-تخت-خواب-بادی-دو-نفره-اینتکس-را-تخلیه-باد-کرده-و-به-حالت-وکیوم-در-آورد-lrmspanstrongppstrongspan-style"font-size-12pt"تخت-بادی-اینتکس-دونفره-رویایی-در-هنگام-تخلیه-باد-از-حجم-کمی-برخوردار-است-و-به-راحتی-میzwnjتوان-آن-را-جمع-کرده-و-در-گوشه-ای-از-منزل-قرار-داد-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-یکی-از-ویژگی-های-مخصوص-این-a-title"httpwww-originalintex-comgroup25D8AAD8AED8AA-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8C-DB8CDAA9-D988-D8AFD988D986D981D8B1D987page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup25D8AAD8AED8AA-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8C-DB8CDAA9-D988-D8AFD988D986D981D8B1D987page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"تخت-بادی-دونفره-بلند-اینتکسa-قابلیت-تنظیم-باد-به-وسیله-پنل-طراحی-شده-بر-روی-آن-می-باشد-و-شما-به-راحتی-می-توانید-حجم-باد-داخلی-تخت-بادی-اینتکس-رویایی-را-تنظیم-کرده-و-مناسب-با-سلیقه-خود-باد-آن-را-کم-و-یا-زیاد-کنید-و-از-خوابیدن-بر-روی-این-تخت-بادی-طبی-لذت-ببرید-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-ویژگی-دیگری-که-در-این-تخت-بادی-به-چشم-می-آید-طراحی-پورت-یو-اس-بی-شارژ-بر-روی-پنل-تخت-بادی-است--در-زمان-هایی-که-نیاز-به-شارژ-کردن-باطری-موبایل-دارید-و-پریز-برق-از-شما-دور-است-می-توانید-از-این-قسمت-تخت-بادی-استفاده-کنید-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-خانه-های-آپارتمانی-که-از-فضای-کمی-برخوردارند-می-توان-از-این-تخت-بادی-دو-نفره-اینتکس-رویایی-استفاده-کرده-به-هنگام-نیاز-تخت-بادی-را-باد-کنند-و-پس-از-آن-تخلیه-باد-کرده-و-جمع-نمایند-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-تخت-بادی-دونفره-اینتکس-رویایی-با-وزن-سبک-و-قابلیت-حمل-آسان-،-قابل-استفاده-در-محل-کار،-مسافرت-و-کمپین-های-تفریحی-است-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-یک-عدد-ساک-حمل-کالا-در-بسته-بندی-خود-تخت-بادی-برای-حمل-هرچه-راحت-تر-a-title"httpwww-originalintex-comgroup25D8AAD8AED8AA-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8C-DB8CDAA9-D988-D8AFD988D986D981D8B1D987page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup25D8AAD8AED8AA-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8C-DB8CDAA9-D988-D8AFD988D986D981D8B1D987page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"تخت-بادی-دونفره-اینتکس-رویاییa-در-درون-بسته-بندی-خود-تخت-بادی-ارزان-قیمت-رویایی-اینتکس-تعبیه-شده-است-که-یک-هدیه-از-طرف-شرکت-اینتکس-به-استفاده-کنندگان-این-تخت-بادی-است-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-یک-عدد-سوپاپ-باد-۲-در-۱-بر-روی-بدنه-خود-تخت-بادی-دو-نفره-اینتکس-رویایی-طراحی-شده-است-که-کمک-می-کند-تخت-بادی-دو-نفره-اینتکس-رویایی-به-وسیله-a-title"httpwww-originalintex-comgroup22D9BED985D9BE-D987D8A7DB8C-D8AFD8B3D8AADB8CD88CD8A8D8B1D982DB8CD88CD981D986D8AFDAA9DB8CD88CD9BED8A7DB8CDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup22D9BED985D9BE-D987D8A7DB8C-D8AFD8B3D8AADB8CD88CD8A8D8B1D982DB8CD88CD981D986D8AFDAA9DB8CD88CD9BED8A7DB8CDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"پمپ-باد-دستی-اینتکسa-یا-a-title"httpwww-originalintex-comgroup22D9BED985D9BE-D987D8A7DB8C-D8AFD8B3D8AADB8CD88CD8A8D8B1D982DB8CD88CD981D986D8AFDAA9DB8CD88CD9BED8A7DB8CDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup22D9BED985D9BE-D987D8A7DB8C-D8AFD8B3D8AADB8CD88CD8A8D8B1D982DB8CD88CD981D986D8AFDAA9DB8CD88CD9BED8A7DB8CDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"پمپ-باد-دستی-بست-ویa-نیز-باد-می-شود-و-یک-ترفند-ایده-آل-برای-استفاده-این-تخت-بادی-۲-نفره-در-فضای-باز-بدون-نیاز-به-برق-است-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-شرکت-تولید-کننده-تخت-بادی-دو-نفره-ارتفاع-بلند-اینتکس-رویایی-علاوه-بر-تولید-این-تخت-بادی-دو-نفره-تولیدات-دیگری-در-زمینه-خواب-و-استراحت-دارد-که-از-جمله-آنها-می-توان-به-انواع-تخت-بادی-یک-نفره-،-کاناپه-بادی-تخت-شو-،-مبل-بادی-،-تشک-بادی-یک-نفره-،-تشک-بادی-دونفره-،-کاناپه-بادی-و-تشک-بادی-روی-آب-اشاره-داشت-که-شما-می-توانید-از-تمامی-محصولات-با-توضیحات-کامل-در-وب-سایت-اورجینال-اینتکس-دیدن-فرمایید-و-در-صورت-نیاز-خرید-کنید-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-تخت-بادی-دو-نفره-اینتکس-رویایی-در-صورت-هرگونه-ضرب-دیدگی-و-آسیب-خوردگی-به-راحتی-به-وسیله-a-title"httpwww-originalintex-comproducts123DA86D8B3D8A8-D8AAD8B9D985DB8CD8B1-D985D8A8D984-D8A8D8A7D8AFDB8C-D8A7DB8CD986D8AADAA9D8B3"-href"httpwww-originalintex-comproducts123DA86D8B3D8A8-D8AAD8B9D985DB8CD8B1-D985D8A8D984-D8A8D8A7D8AFDB8C-D8A7DB8CD986D8AADAA9D8B3"چسب-تعمیرات-اینتکسa-قابل-تعمیر-و-ترمیم-است-lrmspanstrongppstrongspan-style"font-size-12pt"اینتکس-تولید-کننده-انواع-تخت-بادی-ازان-قیمت-با-کیفیت-بالا-و-انواع-تخت-خواب-بادی-طبی-که-هم-از-نظر-مالی-و-هم-از-نظر-کیفیت-هم-چنین-زیبایی-میzwnjتواند-جایگزین-انواع-تخت-خواب-های-ثابت-باشند-،-با-تفکری-عمیق-و-با-استفاده-از-فناوری-اینتکس-به-شما-کمک-می-کند-از-فضای-درون-خانه-استفاده-بهینه-تری-ببرید-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-برای-کسب-اطلاعات-بیشتر-درباره-شرکت-اینتکس-میzwnjتوانید-بر-روی-کلمه-a-title"httpwww-originalintex-comContentaboutintex"-href"httpwww-originalintex-comContentaboutintex"درباره-اینتکسa-کلیک-کنید-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-محصولات-مشابه-تخت-بادی-دو-نفره-اینتکس-رویایی-در-پایین-صفحه-و-در-قسمت-محصولات-مشابه-به-نمایش-در-آمده-اند-و-شما-میتوانید-به-راحتی-از-دیگر-انواع-تخت-بادی-ارزان-قیمت-دیدن-فرمایید-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-تخت-بادی-دو-نفره-رویایی-اینتکس-با-کد-محصول-64770-intex-تولید-و-با-بسته-بندی-کاملا-رنگی-و-زیبا-به-بازار-عرضه-شده-است-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-امیدواریم-با-استفاده-از-این-تخت-بادی-ارزان-قیمت-اینتکس-در-کنار-دوستان-و-خانواده-لحظات-خوشی-رو-سپری-کنید-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-با-تشکر-شرکت-اورجینال-اینتکس-(-نمایندگی-تخت-بادی-در-ایران-)lrmspanstrongppstrongspan-style"font-size-12pt"nbspspanstrongp
  کد کالا : 64770

  تخت بادی 2 نفره رویایی اینتکس 152*203*46 با پمپ بر...

      ‎شرکت اورجینال اینتکس وارد کننده و فروشنده مستقیم و بی واسطه تخت خواب بادی رویایی اینتکس  و دیگر محصولات بادی اینتکس : تخت خواب بادی دونفره رویایی اینتکس با خطوط برجسته و خلاقانه بسیار لوکس و زیبا ، تکامل یافته تر نسبت به تخت های بادی گذشته میباشد. تخت...

  1,580,000 تومان
 • pstrongspan-style"font-size-12pt"nbspnbspnbspspan-id"4k-co"-class"tL8wMe-EMoHub"-dir"rtl"lrmشرکت-اورجینال-اینتکس-وارد-کننده-و-فروشنده-مستقیم-و-بی-واسطهnbspتخت-خواب-بادی-مجلل-اینتکسnbsp-و-دیگر-محصولات-بادی-اینتکسnbspnbspnbspspanspanstrongppstrongspan-style"font-size-12pt"a-title"httpwww-originalintex-comgroup25D8AAD8AED8AA-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8C-DB8CDAA9-D988-D8AFD988D986D981D8B1D987page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup25D8AAD8AED8AA-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8C-DB8CDAA9-D988-D8AFD988D986D981D8B1D987page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"تخت-خواب-بادی-دونفره-بسیار-مجلل-اینتکسa-با-رنگ-بندی-خاص-بژ-و-کرمی-و-با-طراحی-منحصر-به-فرد-،-یک-تخت-بادی-فوقzwnjالعاده-باشکوه-است-که-در-اتاق-منزل-و-یا-ویلا-خود-را-به-خوبی-نشان-داده-و-نمای-بی-نظیری-را-فراهم-می-آورد-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-این-تخت-بادی-ارزان-و-با-کیفیت-به-نسبت-دیگر-تختهای-ثابت-بسیار-مقرون-به-صرفه-تر-است-و-راحت-تر-است-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-مناسب-خانه-هایی-که-از-فضای-کمی-برخوردارند-میzwnjتوانند-از-این-تخت-بادی-دو-نفره-اینتکس-بسیار-مجلل-استفاده-کنید-و-به-راحتی-پس-از-استفاده-آن-را-جمع-کنید-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-تخت-خواب-بادی-بسیار-مجلل-اینتکس-با-ارتفاع-بلند-۴۶-سانتی-متر-به-صورت-یک-تکه-ساخته-شده-است-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-فناوری-فایبر-تک-یا-همان-فیبری-به-کار-رفته-شده-در-این-تخت-خواب-بادی-یکی-از-جدیدترین-تکنولوژی-های-روز-دنیا-است-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-ساختار-درونی-این-تخت-خواب-بادی-دونفره-اینتکس-به-صورت-یک-تکه-در-راستای-طولی-تخت-بادی-از-الیاف-مصنوعی-ابریشم-که-به-پایین-و-بالای-تخت-بادی-پرس-شده-اند-تولید-شده-است-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-این-الیاف-مصنوعی-ابریشم-به-کار-گرفته-شده-در-تختخواب-بادی-دو-نفره-اینتکس-بسیار-nbspnbspمجلل-،-نگهدارنده-سطح-روی-که-از-جنس-پی-وی-سی-با-روکش-جیر-مخمل-است-هستند-و-به-استحکام-و-انعطاف-پذیری-هر-چه-بیشتر-این-a-title"httpwww-originalintex-comgroup25D8AAD8AED8AA-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8C-DB8CDAA9-D988-D8AFD988D986D981D8B1D987page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup25D8AAD8AED8AA-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8C-DB8CDAA9-D988-D8AFD988D986D981D8B1D987page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"تخت-بادی-اینتکسa-کمک-می-کنند-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-رویه-تخت-بادی-دو-نفره-از-جیر-مخمل-تولید-شده-است-که-به-صورت-بالشتک-های-بادی-و-کیسه-های-هوا-به-روی-آن-دوخته-شده-است-همین-امر-تخت-بادی-دو-نفره-اینتکس-را-کاملاً-طبی-کرده-است-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-رویه-مواج-و-برآمده-بالشتک-مانند-a-title"httpwww-originalintex-comgroup25D8AAD8AED8AA-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8C-DB8CDAA9-D988-D8AFD988D986D981D8B1D987page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup25D8AAD8AED8AA-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8C-DB8CDAA9-D988-D8AFD988D986D981D8B1D987page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"تخت-خواب-بادی-دونفره-اینتکس-بسیار-مجللa-گودی-کمر-را-پر-کرده-،-به-گردش-هوا-نیز-کمک-میzwnjکند-و-باعث-تعرق-کمتر-می-شود-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-روکش-مخمل-جیر-این-تخت-خواب-بادی-بلند-اینتکس-نیز-کاملا-ضد-تعرق-است-و-به-هنگام-خوابیدن-بر-روی-آن-احساس-بی-نظیری-را-به-شما-القا-می-کند-احساسی-که-در-طول-خواب-شبانه-بر-روی-تخت-خواب-بادی-دو-نفره-بلند-اینتکس-بسیار-مجلل-آرامش-خاصی-را-به-شما-می-دهد-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-یکی-دیگر-از-ویژگی-های-بسیار-خوب-این-تخت-خواب-بادی-دو-نفره-اینتکس-بسیار-مجلل-قابلیت-پر-و-تخلیه-شدن-آن-در-مدت-زمان-کوتاه-است-lrmspanstrongppstrongspan-style"font-size-12pt"پمپ-باد-برقی-دو-حالته-متصل-به-خود-تخت-بادی-دونفره-اینتکس-بسیار-مجلل-تمام-کارها-را-در-هنگام-نصب-و-جمع-آوری-انجام-میدهد-فقط-کافی-است-دوشاخه-این-پمپ-باد-برقی-را-به-برق-۲۲۰-ولت-وصل-کرده-،-کلید-پمپ-باد-برقی-را-خوانده-و-به-روی-حالت-دمنده-قرار-دهید-؛-مشاهده-خواهید-کرد-که-در-مدت-زمانی-کمی-در-حدود-۳۰۰-ثانیه-تخت-بادی-دو-نفره-اینتکس-بسیار-مجلل-از-باد-پر-شده-و-آماده-استفاده-می-شود--پس-از-آن-می-توانید-کلید-پمپ-باد-برقی-متصل-به-خود-تخت-بادی-را-بر-روی-حالت-مکندگی-قرار-دهید-تا-در-مدت-زمان-حدود-۳۰۰-ثانیه-تمام-باد-این-تخت-بادی-دونفره-اینتکس-بسیار-مجلل-او-را-کشیده-و-تخت-بادی-را-به-حالت-وکیوم-به-شما-تحویل-دهد-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"a-title"httpwww-originalintex-comgroup25D8AAD8AED8AA-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8C-DB8CDAA9-D988-D8AFD988D986D981D8B1D987page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup25D8AAD8AED8AA-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8C-DB8CDAA9-D988-D8AFD988D986D981D8B1D987page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"تخت-بادی-دو-نفره-اینتکس-بسیار-مجللa-در-حالت-جمع-آوری-شده-وکیوم-حجم-کمی-را-اشغال-می-کند-و-به-راحتی-در-هر-کجای-منزل-جا-می-شود-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-با-وزن-سبک-و-قابلیت-حمل-آسان-میzwnjتوان-به-راحتی-در-مسافرت-ها-،-باغ-،-ویلا-،-اتاق-،-nbspمنزل-،-پذیرایی-،-کمپینگ-های-تفریحی-و-هر-کجای-دیگری-که-شما-نیاز-به-یک-تخت-خواب-بادی-دارید-از-این-تخت-بادی-اینتکس-دو-نفره-بلند-بسیار-مجلل-استفاده-کنید-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-تخت-بادی-دو-نفره-اینتکس-بسیار-مجلل-کاملاً-طبیعی-و-مناسب-افرادی-ست-که-دارای-بیماری-های-مربوط-به-کمر-درد-و-زخم-بستر-هستند-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-شرکت-تولید-کننده-تخت-بادی-دو-نفره-بسیار-مجلل-اینتکس-علاوه-بر-تولید-این-تخت-خواب-بادی-دو-نفره-تولیدات-دیگری-در-زمینه-خواب-و-استراحت-دارد-که-از-جمله-آنها-می-توان-به-انواع-a-title"httpwww-originalintex-comgroup25D8AAD8AED8AA-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8C-DB8CDAA9-D988-D8AFD988D986D981D8B1D987page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup25D8AAD8AED8AA-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8C-DB8CDAA9-D988-D8AFD988D986D981D8B1D987page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"تخت-بادی-یک-نفرهa-،-a-title"httpwww-originalintex-comgroup27D8AAD8B4DAA9-D985D8A8D984-D988-D985D8A8D984-D987D8A7DB8C-D8AAD8AED8AA-D8B4D988page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup27D8AAD8B4DAA9-D985D8A8D984-D988-D985D8A8D984-D987D8A7DB8C-D8AAD8AED8AA-D8B4D988page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"کاناپه-بادی-تختخواب-شوa-،-a-title"httpwww-originalintex-comgroup26D8AAD8B4DAA9-D987D8A7DB8C-DB8CDAA9-D988-D8AFD988D986D981D8B1D987-D8A8D8A7D8AFDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup26D8AAD8B4DAA9-D987D8A7DB8C-DB8CDAA9-D988-D8AFD988D986D981D8B1D987-D8A8D8A7D8AFDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"تشک-بادی-یک-نفرهa-،-a-title"httpwww-originalintex-comgroup26D8AAD8B4DAA9-D987D8A7DB8C-DB8CDAA9-D988-D8AFD988D986D981D8B1D987-D8A8D8A7D8AFDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup26D8AAD8B4DAA9-D987D8A7DB8C-DB8CDAA9-D988-D8AFD988D986D981D8B1D987-D8A8D8A7D8AFDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"تشک-بادی-دونفرهa-،-a-title"httpwww-originalintex-comgroup16D985D8A8D984-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup16D985D8A8D984-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"مبل-بادیa-و-a-title"httpwww-originalintex-comgroup16D985D8A8D984-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup16D985D8A8D984-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"کاناپه-بادی-aو-همچنین-انواع-a-title"httpwww-originalintex-comgroup33D8AAD8B4DAA9-D988-D8AADB8CD988D9BE-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8C-D8B1D988DB8C-D8A2D8A8page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup33D8AAD8B4DAA9-D988-D8AADB8CD988D9BE-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8C-D8B1D988DB8C-D8A2D8A8page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"تشک-بادی-روی-آب-aاشاره-داشت-و-شما-میتوانید-از-این-محصولات-ایران-اینتکس-با-توضیحات-کامل-در-وبسایت-اورجینال-اینتکس-دیدن-فرمایید-و-در-صورت-نیاز-خرید-کنید-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-تخت-بادی-دو-نفره-اینتکس-بسیار-مجلل-یک-عدد-ساک-حمل-کالا-در-بسته-بندی-خود-تخت-بادی-دارد-که-به-عنوان-یک-هدیه-از-طرف-شرکت-اینتکس-به-استفاده-کنندگان-از-این-تخت-بادی-بسیار-مجلل-است-lrmspanstrongppstrongspan-style"font-size-12pt"در-بسته-بندی-کارتونی-بسیار-شیک-و-زیبا-و-تمام-رنگی-،-تخت-بادی-۲-نفره-اینتکس-بسیار-مجلل-با-کد-محصول-64458-intex-تولید-و-به-بازار-عرضه-شده-است-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-محصولات-مشابه-تخت-خواب-بادی-دو-نفره-اینتکس-بسیار-مجلل-در-پایین-صفحه-و-در-قسمت-محصولات-مشابه-به-نمایش-در-آمده-اند-و-شما-می-توانید-از-دیگر-انواع-تخت-بادی-دونفره-مشابه-تخت-خواب-بادی-بسیار-مجلل-اینتکس-دیدن-فرمایید-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-تخت-خواب-بادی-۲-نفره-اینتکس-بسیار-مجلل-در-صورت-هرگونه-ضربه-خوردگی-و-آسیب-دیدگی-به-راحتی-به-وسیله-a-title"httpwww-originalintex-comproducts123DA86D8B3D8A8-D8AAD8B9D985DB8CD8B1-D985D8A8D984-D8A8D8A7D8AFDB8C-D8A7DB8CD986D8AADAA9D8B3"-href"httpwww-originalintex-comproducts123DA86D8B3D8A8-D8AAD8B9D985DB8CD8B1-D985D8A8D984-D8A8D8A7D8AFDB8C-D8A7DB8CD986D8AADAA9D8B3"چسب-تعمیرات-اینتکسa-قابل-تعمیر-و-ترمیم-است-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-تخت-بادی-را-جایگزین-مناسبی-برای-انواع-تخت-خواب-چوبی-و-فلزی-ثابت-کنید-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-امیدواریم-با-استفاده-از-تخت-بادی-ارزان-قیمت-و-مقرون-به-صرفه-بسیار-مجلل-اینتکس-لحظات-خوشی-را-در-کنار-دوستان-و-خانواده-سپری-کنیدbr-برای-کسب-اطلاعات-بیشتر-درباره-شرکت-اینتکس-می-توانید-بر-روی-کلمهnbspa-title"httpwww-originalintex-comContentaboutintex"-href"httpwww-originalintex-comContentaboutintex"درباره-اینتکسnbspaکلیک-کنید-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-باتشکر-شرکت-اورجینال-اینتکس-(-نمایندگی-تخت-خواب-بادی-در-ایران-)lrmspanstrongppstrongspan-style"font-size-12pt"nbspspanstrongp
  کد کالا : 64458

  تخت بادی 2 نفره بسیار مجلل اینتکس 152*203*46 با پم...

     ‎شرکت اورجینال اینتکس وارد کننده و فروشنده مستقیم و بی واسطه تخت خواب بادی مجلل اینتکس  و دیگر محصولات بادی اینتکس :  تخت خواب بادی دونفره بسیار مجلل اینتکس با رنگ بندی خاص بژ و کرمی و با طراحی منحصر به فرد ، یک تخت بادی فوق‌العاده باشکوه است که در...

  728,000 تومان
 • pspan-style"font-size-12pt"nbspspanppspan-style"font-size-12pt"nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp-stronglrmlrmشرکت-اورجینال-اینتکس-وارد-کننده-و-فروشنده-مستقیم-و-بی-واسطه-کاناپه-تخت-خواب-شو-بادی-یک-نفره-اینتکس-و-دیگر-کاناپه-و-محصولات-بادی-ایتکسstrongnbspstrongstrongspanppspan-style"font-size-12pt"strongکاناپه-بادی-تخت-خواب-شو-یک-نفره-اینتکس-که-به-تشک-مبل-یک-نفره-اینتکس-نیز-معروف-است-با-کد-محصول68565-محصولی-متفاوت-تر-نسبت-بهstrongstrongnbspa-href"httpwww-originalintex-comgroup25D8AAD8AED8AA-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8C-DB8CDAA9-D988-D8AFD988D986D981D8B1D987page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"تختخواب-های-بادی-اینتکسanbspstrongstrongمیzwnjباشدstrongstrong--nbspstrongstrongکاناپه-بادی-تخت-خواب-شو-یک-نفره-راه-حلی-مناسب-و-مقرون-به-صرفه-برای-خانه-هایی-با-فضای-کم-میباشدstrongstrong-strongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongnbspstrongstrongاگر-در-اتاق-خود-فضای-کوچکی-را-دارید-می-توانید-از-این-کاناپه-بادی-تخت-خواب-شو-استفاده-نماییدstrongstrongbr--strongstrongتشک-مبل-بادی-یکنفره-اینتکس-در-رنگ-مشکی-طراحی-و-به-بازارعرضه-شده-است-و-همین-امر-باعث-شده-که-این-تشک-مبل-بادی-یک-نفره-اینتکس-با-هر-رنگ-و-سلیقه-ای-در-اتاق-منزل-و-خانه-هماهنگ-باشدstrongstrong-strongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strong-strongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongnbspstrongstrongبه-راحتی-بر-رویstrongstrongnbspa-href"httpwww-originalintex-comgroup27D8AAD8B4DAA9-D985D8A8D984-D988-D985D8A8D984-D987D8A7DB8C-D8AAD8AED8AA-D8B4D988page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"کاناپه-بادی-تخت-خواب-شو-اینتکسanbspstrongstrongبنشینید-،-مطالعه-کنید-،-فیلم-ببینید-و-در-هنگام-خستگی-آن-را-به-صورت-یک-تخت-خواب-راحت-درآورید-و-برای-یک-خواب-راحت-و-آسوده-از-آن-استفاده-کنیدstrongstrong-strongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongشما-میتوانید-تشک-مبل-یک-نفره-بادیnbspاینتکس-را-به-راحتی-با-خود-به-هر-مکانی-برده-و-در-عرض-چند-دقیقه-این-تشک-مبلnbsp-بادی-را-از-باد-پر-کرده-و-از-آن-استفاده-نماییدstrongstrong-strongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongکاناپه-بادی-تختخواب-شو-یک-نفره-اینتکس-مناسب-سفر-و-کمپین-های-تفریحی-استstrongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongکاناپه-بادی-تخت-خواب-شو-یک-نفره-دارای-دسته-هایی-برای-نشستن-و-ریلکسیشن-کردن-به-صورت-مبل-است-که-جایگاه-قرار-گرفتن-لیوان-،-بطری-و-یا-کنترل-و-یا-حتی-گوشی-تلفن-همراه-برروی-آن-تعبیه-شده-استstrongstrong-strongspanbr-span-style"font-size-12pt"-stronga-href"httpwww-originalintex-comgroup27D8AAD8B4DAA9-D985D8A8D984-D988-D985D8A8D984-D987D8A7DB8C-D8AAD8AED8AA-D8B4D988page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"کاناپه-بادی-تختخواب-شو-یکنفره-اینتکسanbspstrongstrongبه-هنگام-خواب-و-استراحت-دارای-محافظ-در-قسمت-بالایی-می-باشدstrongstrong-strongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongرویه-مواد-این-کاناپه-بادی-تختخواب-شو-یک-نفره-کاملاnbsp-طبی-بوده-و-گودی-کمر-شما-را-در-هنگام-استفاده-از-این-کاناپه-بادی-تخت-خواب-شو-به-صورت-مبل-و-همچنین-هنگام-استفاده-از-این-کاناپه-بادی-تخت-خواب-شو-به-صورت-یک-تخت-خواب-بادی-پر-کرده-و-باعث-جلوگیری-از-کمردرد-می-شودstrongstrongbr--strongstrongقابلیت-حمل-و-جابجایی-آسان-باعث-شده-است-که-این-کاناپه-تختخواب-شو-بادی-یک-نفره-از-محبوبیت-بالایی-در-بین-استفاده-کنندگان-کاناپه-های-تختخواب-شو-برخوردار-باشدstrongstrong-strongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongرویه-مخمل-کاناپه-تختخواب-شو-بادی-یک-نفره-اینتکس-راحتی-دو-چندانی-را-چه-در-هنگام-استفاده-از-این-کاناپه-بادی-تخت-خواب-شو-به-صورت-مبل-بادی-و-چه-در-هنگام-استفاده-از-این-کاناپه-بادی-تخت-خواب-شو-به-صورت-تخت-خواب-بادی-برای-شما-به-ارمغان-می-آوردstrongstrong-strongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongnbspstrongstrongبه-وسیله-کاناپه-تخت-خواب-شو-بادی-اینتکس-می-zwnjتوانید-یک-مبل-بادی-و-یک-تخت-بادی-شخصی-را-همزمان-داشته-باشیدstrongstrongbr--strong-strongstrongstronglrmstrongspanppspan-style"font-size-12pt"strongشرکت-آمریکا-اینتکس-تولید-کنندهstrongstrongnbspa-href"httpwww-originalintex-comgroup27D8AAD8B4DAA9-D985D8A8D984-D988-D985D8A8D984-D987D8A7DB8C-D8AAD8AED8AA-D8B4D988page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"کاناپه-بادی-تخت-خواب-شو-یک-نفرهanbspstrongstrongو-سایر-لوازم-بادی-و-غیر-بادی-تفریحی-و-راحتی-می-باشد-که-از-جمله-آنها-می-توان-به-انواع-کاناپه-بادی-تخت-خواب-شو-یک-نفره-،-انواع-کاناپه-بادی-تخت-خواب-شو-دو-نفره-،-انواع-استخر-بادی-اینتکس-،-انواع-تخت-خواب-بادی-ارتفاع-بلند-،-انواع-تخت-خواب-بادی-ارتفاع-کوتاه-،-انواع-تشک-بادی-،-انواع-قایق-بادی-،-انواع-تشک-روی-آب-،-انواع-استخر-پیش-ساخته-و-انواع-جکوزی-پیش-ساخته-اشاره-کردstrongstrongbr--strongکاناپه-بادی-تختخواب-شو-یکنفره-اینتکس-در-صورت-هرگونه-ضرب-دیدگی-و-آسیب-خوردگی-به-راحتی-توسطstrongstrongnbspa-href"httpwww-originalintex-comproducts123DA86D8B3D8A8-D8AAD8B9D985DB8CD8B1-D985D8A8D984-D8A8D8A7D8AFDB8C-D8A7DB8CD986D8AADAA9D8B3"چسب-تعمیرات-اینتکسanbspstrongstrongقابل-تعمیر-و-ترمیم-می-باشدstrongstrong-strongstrongspanbr--br-span-style"font-size-12pt"-strongnbspstrongstrongمحصولات-مشابه-کاناپه-تختخوابشو-یک-نفره-بادی-اینتکس-در-پایین-صفحه-و-در-قسمت-محصولات-مشابه-به-نمایش-در-آمده-اند-و-شما-می-توانید-در-صورت-نیاز-از-دیگر-انواع-کاناپه-بادی-تختخواب-شو-یک-نفره-کاناپه-بادی-تخت-خواب-شو-دو-نفره-و-انواع-تخت-بادی-اینتکس-دیدن-فرماییدstrongstrong-nbspstrongstrongامیدواریم-که-با-استفاده-از-کاناپه-بادی-تختخواب-شو-یکنفره-اینتکس-لحظات-خوشی-را-در-کنار-خانواده-و-دوستان-سپری-نماییدstrongstrong-strongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongبرای-اطلاعات-بیشتر-درباره-شرکت-اینتکس-می-توانید-بر-روی-کلمهstrongstrongnbspa-href"	httpwww-originalintex-comContentaboutintex"درباره-اینتکسanbspstrongstrongکلیک-نماییدstrongstrong-strongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongبا-تشکر-شرکت-اورجینال-اینتکس-(-نمایندگی-کاناپه-بادی-تخت-شو-در-ایران-)strongspanp
  کد کالا : 68565 .

  کاناپه بادی تخت شو 1 نفره 107*221*66 اینتکس

             ‎‎شرکت اورجینال اینتکس وارد کننده و فروشنده مستقیم و بی واسطه کاناپه تخت خواب شو بادی یک نفره اینتکس و دیگر کاناپه و محصولات بادی ایتکس :کاناپه بادی تخت خواب شو یک نفره اینتکس که به تشک مبل یک نفره اینتکس نیز معروف است با کد م...

  430,000 تومان
 • pspan-style"font-size-12pt"strongشرکت-اورجینال-اینتکس-وارد-کننده-و-فروشنده-مستقیم-و-بی-واسطه-کاناپه-تخت-خواب-شو-بادی-دو-نفره-اینتکس-و-دیگر-کاناپه-و-محصولات-بادی-ایتکسstrongstrong-strongspanppspan-style"font-size-12pt"strongکاناپه-تخت-خواب-شو-دو-نفرهnbsp-بادی-اینتکس-با-کد-محصول-68566-یک-مبل-همه-کاره-که-راه-حل-راحت-و-مناسبی-را-برای-استراحت-در-خانه-به-شما-ارائه-می-دهدstrongstrong-nbspstrongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongnbspstrongstrongبا-کاناپه-تختخواب-شو-دو-نفره-اینتکس-به-راحتی-فیلم-ببینید-،-استراحت-کنید-،-مطالعه-کنید-و-به-هنگام-نیاز-به-خواب-،-کاناپه-تخت-خوابشو-بادی-را-به-یک-تخته-خواب-راحت-تبدیل-نماییدstrongstrong-nbspstrongstrongمناسب-برای-درون-منزل-در-هر-مکانی-که-شما-نیاز-به-یک-مبل-و-یا-یک-تخت-خواب-با-هم-دارید-zwnjمیتوانید-از-این-کاناپه-تختخوابشو-بادی-استفاده-نماییدstrongstrong-nbspstrongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongبه-راحتی-می-توانید-از-این-کاناپه-تخت-خواب-شوnbsp-در-سفر-نیز-استفاده-کنیدstrongstrong-nbspstrongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongnbspstrongstrongیک-مبل-شخصی-و-در-عین-حال-یک-تخت-خواب-شخصی-راحت-را-میzwnjتوانید-با-کاناپه-تخت-خواب-شو-بادی-اینتکس-برگزینیدstrongstrong-nbspstrongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongnbspstrongstrongاستفاده-از-کاناپه-تختخواب-شو-بادی-اینتکس-راه-حل-مناسب-و-مقرون-به-صرفه-برای-خانه-هایی-است-که-فضای-کمتری-دارندstrongstrong-nbspstrongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongجنس-بدنه-کاناپه-تخت-خواب-شو-اینتکس-از-پی-وی-سی-دو-لایه-باد-شو-نرم-با-روکش-جیر-مخمل-تولید-شده-استstrongstrong-nbspstrongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongکاناپه-بادی-تخت-خواب-شو-اینتکس-دارای-سوپاپ-مجزا-می-باشد-و-هر-قسمت-این-کاناپه-بادی-تختخواب-شو-به-صورت-جداگانه-باد-می-شودstrongstrong-nbspstrongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongnbspstrongstrongدر-هنگام-مطالعه-و-ریلکسیشن-می-توانید-از-حالت-مبل-این-کاناپه-بادی-تختخواب-شو-استفاده-کنید-و-در-هنگام-احساس-خستگی-به-راحتی-میتوانید-این-کاناپه-بادی-تختخواب-شو-اینتکس-را-به-یک-تخت-راحت-با-ابعاد-بزرگ-و-مناسب-برای-خواب-تبدیل-نماییدstrongstrong-nbspstrongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongnbspstrongstrongحتی-در-هنگام-مهمانی-و-پذیرایی-از-مهمان-هایتان-می-توانید-از-این-کاناپه-بادی-تخت-خواب-شو-اینتکس-استفاده-کنید-و-در-هنگام-خواب-هم-میتوانید-این-کاناپه-بادی-تختخواب-شو-اینتکس-را-به-مهمان-تعارف-کرده-و-اسباب-راحتی-و-خواب-میهمانان-تان-را-با-این-کاناپه-تختخواب-شو-بادی-اینتکس-فراهم-آوریدbr--کاناپه-تختخواب-شو-بادی-اینتکس-دارای-دسته-های-برامده-مانند-مبل-که-در-هنگام-نشستن-راحتی-دستان-شما-را-تضمین-می-کند-و-در-هنگام-خواب-حفاظ-قابل-ملاحظه-ای-می-باشدstrongstrong-nbspstrongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongnbspstrongstrongبر-روی-دسته-های-کاناپه-تختخواب-شو-بادی-اینتکس-جایگاه-قرار-گرفتن-لیوان-و-بطری-تعبیه-شده-است-به-راحتی-می-توانید-به-هنگام-خواب-و-استراحت-از-این-جایگاه-تعبیه-شده-بر-روی-دسته-های-کاناپه-مبل-تختخواب-شو-بادی-اینتکس-استفاده-کنیدstrongstrong-nbspstrongspanbr--br-span-style"font-size-12pt"-strongnbspstrongstrongکاناپه-تخت-خواب-شو-دو-نفره-اینتکس-قابل-حمل-با-نصب-آسان-و-سریع-است-وstrongstrongnbspstrongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongnbspstrongstrongروکش-مخمل-این-کاناپه-تخت-خواب-شو-بادی-به-هنگام-استفاده-از-آن-احساس-راحتی-زیادی-را-برای-شما-به-ارمغان-می-آوردstrongstrong-nbspstrongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strong-strongstronglrmstrongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongشرکت-بزرگ-اینتکس-آمریکا-تولید-کننده-انواع-لوازم-بادی-از-جمله-این-کاناپه-بادی-تخت-خواب-شو-می-باشد-که-با-بالاترین-استانداردها-جهانی-و-با-جدیدترین-تکنولوژی-روز-دنیا-و-بهترین-مواد-اولیه-،-کاناپه-بادی-تختخواب-شو-را-تولید-و-به-بازار-عرضه-کرده-استstrongstrong--nbspstrongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongشرکت-آمریکایی-اینتکس-علاوه-بر-تولیدات-کاناپه-بادی-تختخواب-شو-تولید-کننده-انواع-استخر-بادی-،-استخر-پیش-ساخته-،-انواع-مبل-بادی-،-کاناپه-بادی-،-تخت-های-بادی-با-ارتفاع-بلند-،-تخت-خواب-بادی-با-ارتفاع-کوتاه-،-تشک-بادی-،-انواع-تشک-روی-آب-،-nbspپارک-ابی-،-nbspقایق-بادی-و-دیگر-محصولات-بادی-می-باشد-و-شما-می-توانید-این-محصولات-بادی-را-به-صورت-مستقیم-از-وب-سایت-خریداری-نماییدstrongstrong-nbspstrongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongnbspstrongstrongمحصولات-مشابه-کاناپه-بادی-تختخواب-شو-اینتکس-در-پایین-صفحه-و-در-قسمت-محصولات-مشابه-به-نمایش-در-آمده-اند--شما-می-توانید-از-دیگر-انواع-کاناپه-بادی-تختخواب-شو-،-انواع-تخت-خواب-مسافرتی-و-کاناپه-بادی-تخت-خواب-شو-دو-نفره-اینتکس-دیدند-فرماییدstrongstrong-nbspstrongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongکاناپه-بادی-تختخواب-شو-دو-نفره-اینتکس-در-صورت-هرگونه-آسیب-دیدگی-و-ضربه-خوردگی-به-وسیلهstrongstrongnbspa-href"httpwww-originalintex-comproducts123DA86D8B3D8A8-D8AAD8B9D985DB8CD8B1-D985D8A8D984-D8A8D8A7D8AFDB8C-D8A7DB8CD986D8AADAA9D8B3"چسب-تعمیرات-اینتکسanbspstrongstrongقابل-تعمیر-و-ترمیم-می-باشدstrongstrong-nbspstrongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongnbspstrongstrongامیدواریم-با-استفاده-از-کاناپه-تختخواب-شو-بادی-دو-نفره-اینتکس-لحظات-خوشی-را-در-کنار-دوستان-و-خانواده-سپری-نماییدstrongstrong-nbspstrongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongnbspstrongstrongبرای-اطلاعات-بیشتر-درباره-شرکت-اینتکس-می-توانید-بر-روی-کلمهstrongstrongnbspa-href"httpwww-originalintex-comContentaboutintex"درباره-اینتکسanbspstrongstrongکلیک-نماییدstrongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongبا-تشکر-شرکت-اورجینال-اینتکسstrongstronglrmstrongspanppspan-style"font-size-12pt"nbspspanp
  کد کالا : .68566

  کاناپه بادی تخت شو 191*221*66 اینتکس

  شرکت اورجینال اینتکس وارد کننده و فروشنده مستقیم و بی واسطه کاناپه تخت خواب شو بادی دو نفره اینتکس و دیگر کاناپه و محصولات بادی ایتکس :کاناپه تخت خواب شو دو نفره  بادی اینتکس با کد محصول: 68566 یک مبل همه کاره که راه حل راحت و مناسبی را برای استراحت در خانه به شما ارائه می دهد.   با ک...

  750,000 تومان
 • pspan-style"font-size-12pt"strongشرکت-اورجینال-اینتکس-وارد-کننده-و-فروشنده-مستقیم-و-بی-واسطه-مبل-تخت-خواب-شو-بادی-دو-نفره-اینتکس-و-دیگرمبل-و-محصولات-بادی-ایتکسstrong-strongstrongspanppspan-style"font-size-12pt"strongمبل-تخت-خواب-شو-دو-نفرهnbsp-بادی-اینتکس-با-کد-محصول-68566-یک-مبل-همه-کاره-که-راه-حل-راحت-و-مناسبی-را-برای-استراحت-در-خانه-به-شما-ارائه-می-دهدstrongstrong-nbspstrongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongnbspstrongstrongبا-مبل-تختخواب-شو-دو-نفره-اینتکس-به-راحتی-فیلم-ببینید-،-استراحت-کنید-،-مطالعه-کنید-و-به-هنگام-نیاز-به-خواب-،-مبل-تخت-خوابشو-بادی-را-به-یک-تخته-خواب-راحت-تبدیل-نماییدstrongstrong-strongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongnbspstrongstrongمبل-تخت-خواب-شو-دو-نفره-اینتکس-قابل-حمل-با-نصب-آسان-و-سریع-است-وstrongstrongnbspstrongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongnbspstrongstrongروکش-مخمل-این-مبل-تخت-خواب-شو-بادی-به-هنگام-استفاده-از-آن-احساس-راحتی-زیادی-را-برای-شما-به-ارمغان-می-آوردstrongstrong-nbspstrongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongnbspstrongstrongمناسب-برای-درون-منزل-در-هر-مکانی-که-شما-نیاز-به-یک-مبل-و-یا-یک-تخت-خواب-با-هم-دارید-zwnjمیتوانید-از-این-مبل-تختخوابشو-بادی-استفاده-نماییدstrongstrong-nbspstrongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongبه-راحتی-می-توانید-از-این-مبل-تخت-خواب-شوnbsp-در-سفر-نیز-استفاده-کنیدstrongstrong-nbspstrongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongnbspstrongstrongیک-مبل-شخصی-و-در-عین-حال-یک-تخت-خواب-شخصی-راحت-را-میzwnjتوانید-با-مبل-تخت-خواب-شو-بادی-اینتکس-برگزینیدstrongstrong-nbspstrongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongnbspstrongstrongاستفاده-از-مبل-تختخواب-شو-بادی-اینتکس-راه-حل-مناسب-و-مقرون-به-صرفه-برای-خانه-هایی-است-که-فضای-کمتری-دارندstrongstrong-nbspstrongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongمبل-تختخواب-شو-بادی-اینتکس-دارای-دسته-های-برامده-مانند-مبل-که-در-هنگام-نشستن-راحتی-دستان-شما-را-تضمین-می-کند-و-در-هنگام-خواب-حفاظ-قابل-ملاحظه-ای-می-باشدstrongstrong-nbspstrongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongnbspstrongstrongبر-روی-دسته-های-مبل-تختخواب-شو-بادی-اینتکس-جایگاه-قرار-گرفتن-لیوان-و-بطری-تعبیه-شده-است-به-راحتی-می-توانید-به-هنگام-خواب-و-استراحت-از-این-جایگاه-تعبیه-شده-بر-روی-دسته-های-مبل-تختخواب-شو-بادی-اینتکس-استفاده-کنیدstrongstrong-nbspstrongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongجنس-بدنه-مبل-تخت-خواب-شو-اینتکس-از-پی-وی-سی-دو-لایه-باد-شو-نرم-با-روکش-جیر-مخمل-تولید-شده-استstrongstrong-nbspstrongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongمبل-بادی-تخت-خواب-شو-اینتکس-دارای-سوپاپ-مجزا-می-باشد-و-هر-قسمت-این-مبل-بادی-تختخواب-شو-به-صورت-جداگانه-باد-می-شودstrongstrong-nbspstrongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongnbspstrongstrongدر-هنگام-مطالعه-و-ریلکسیشن-می-توانید-از-حالت-مبل-این-مبل-بادی-تختخواب-شو-استفاده-کنید-و-در-هنگام-احساس-خستگی-به-راحتی-میتوانید-این-مبل-بادی-تختخواب-شو-اینتکس-را-به-یک-تخت-راحت-با-ابعاد-بزرگ-و-مناسب-برای-خواب-تبدیل-نماییدstrongstrong-nbspstrongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongnbspstrongstrongحتی-در-هنگام-مهمانی-و-پذیرایی-از-مهمان-هایتان-می-توانید-از-این-مبل-بادی-تخت-خواب-شو-اینتکس-استفاده-کنید-و-در-هنگام-خواب-هم-میتوانید-این-مبل-بادی-تختخواب-شو-اینتکس-را-به-مهمان-تعارف-کرده-و-اسباب-راحتی-و-خواب-میهمانان-تان-را-با-این-مبل-تختخواب-شو-بادی-اینتکس-فراهم-آوریدstrongstrong-strongstronglrmstrongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongشرکت-بزرگ-اینتکس-آمریکا-تولید-کننده-انواع-لوازم-بادی-از-جمله-این-مبل-بادی-تخت-خواب-شو-می-باشد-که-با-بالاترین-استانداردها-جهانی-و-با-جدیدترین-تکنولوژی-روز-دنیا-و-بهترین-مواد-اولیه-،-مبل-بادی-تختخواب-شو-را-تولید-و-به-بازار-عرضه-کرده-استstrongstrong--nbspstrongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongشرکت-آمریکایی-اینتکس-علاوه-بر-تولیدات-مبل-بادی-تختخواب-شو-تولید-کننده-انواع-استخر-بادی-،-استخر-پیش-ساخته-،-انواع-مبل-بادی-،-کاناپه-بادی-،-تخت-های-بادی-با-ارتفاع-بلند-،-تخت-خواب-بادی-با-ارتفاع-کوتاه-،-تشک-بادی-،-انواع-تشک-روی-آب-،-nbspپارک-ابی-،-nbspقایق-بادی-و-دیگر-محصولات-بادی-می-باشد-و-شما-می-توانید-این-محصولات-بادی-را-به-صورت-مستقیم-از-وب-سایت-خریداری-نماییدstrongstrong-nbspstrongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongnbspstrongstrongمحصولات-مشابه-مبل-بادی-تختخواب-شو-اینتکس-در-پایین-صفحه-و-در-قسمت-محصولات-مشابه-به-نمایش-در-آمده-اند--شما-می-توانید-از-دیگر-انواع-مبل-بادی-تختخواب-شو-،-انواع-تخت-خواب-مسافرتی-و-مبل-بادی-تخت-خواب-شو-دو-نفره-اینتکس-دیدند-فرماییدstrongstrong-nbspstrongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongمبل-بادی-تختخواب-شو-دو-نفره-اینتکس-در-صورت-هرگونه-آسیب-دیدگی-و-ضربه-خوردگی-به-وسیلهstrongstrongnbspa-href"httpwww-originalintex-comproducts123DA86D8B3D8A8-D8AAD8B9D985DB8CD8B1-D985D8A8D984-D8A8D8A7D8AFDB8C-D8A7DB8CD986D8AADAA9D8B3"چسب-تعمیرات-اینتکسanbspstrongstrongقابل-تعمیر-و-ترمیم-می-باشدstrongstrong-nbspstrongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongnbspstrongstrongامیدواریم-با-استفاده-از-مبل-تختخواب-شو-بادی-دو-نفره-اینتکس-لحظات-خوشی-را-در-کنار-دوستان-و-خانواده-سپری-نماییدstrongstrong-nbspstrongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongnbspstrongstrongبرای-اطلاعات-بیشتر-درباره-شرکت-اینتکس-می-توانید-بر-روی-کلمهstrongstrongnbspa-href"httpwww-originalintex-comContentaboutintex"درباره-اینتکسanbspstrongstrongکلیک-نماییدstrongspanbr-span-style"font-size-12pt"-strongبا-تشکر-شرکت-اورجینال-اینتکسstrongstronglrmstrongspanppspan-style"font-size-12pt"nbspspanppspan-style"font-size-12pt"nbspspanp
  کد کالا : 68566.

  مبل بادی تختخواب شو 2 نفره 193*221*66 اینتکس

  شرکت اورجینال اینتکس وارد کننده و فروشنده مستقیم و بی واسطه مبل تخت خواب شو بادی دو نفره اینتکس و دیگرمبل و محصولات بادی ایتکس :مبل تخت خواب شو دو نفره  بادی اینتکس با کد محصول: 68566 یک مبل همه کاره که راه حل راحت و مناسبی را برای استراحت در خانه به شما ارائه می دهد.   با مبل تختخواب...

  750,000 تومان
 • pstrongspan-style"font-size-12pt"شرکت-اورجینال-اینتکس-وارد-کننده-و-فروشنده-مستقیم-و-بی-واسطه-پارک-آبیnbspسرسره-دار-اینتکس-و-دیگر-پارک-های-آبی-اینتکسspanstrongppstrongspan-style"font-size-12pt"a-title"httpwww-originalintex-comgroup21D8A7D8B3D8AAD8AED8B1-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8C-D988-D9BED8A7D8B1DAA9-D987D8A7DB8C-D8A2D8A8DB8C-DAA9D988D8AFDAA9-D988-D8AED8A7D986D988D8A7D8AFD987page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup21D8A7D8B3D8AAD8AED8B1-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8C-D988-D9BED8A7D8B1DAA9-D987D8A7DB8C-D8A2D8A8DB8C-DAA9D988D8AFDAA9-D988-D8AED8A7D986D988D8A7D8AFD987page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"پارک-آبی-جزیره-تمساحa-یک-مدل-از-استخر-بادی-سرسره-دار-کودکان-با-طراحی-زیبا-و-خیره-کننده-می-باشد-که-کودک-را-به-وجد-آورده-و-شادی-و-نشاط-را-برای-کودک-به-ارمغان-می-آورد-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-استخر-بادی-سرسره-دار-جزیره-تمساح-از-نمونه-کارهای-جدید-شرکت-اینتکس-است-که-با-حجم-کوچکتر-نسبت-به-دیگر-استخر-های-بادی-سرسره-دار-تولید-شده-و-ظرفیت-بازی-دو-کودک-همزمان-را-دارد-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-پارک-آبی-جزیره-تمساح-با-ابعاد-طول-۲۰۳-سانتی-متر-عرض-۱۷۳-سانتیمتر-و-ارتفاع-۸۹-سانتی-متر-از-جنس-وینیل-شفاف-تولید-شده-است-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-آناتومی-رنگ-های-شاد-و-زیبا-در-کنار-یکدیگر-باعث-شده-است-که-استخر-بادی-سرسره-دار-جزیره-تمساح-اینتکس-کودکان-را-بیش-از-پیش-به-خود-جذب-کند-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-دارای-وسایل-بادی-همچون-یک-عدد-سرسره-بادی-،-تمساح-آبپاش-،-سایبان-قارچی-،-دوعدد-ماهی-بادی-روی-آب-،-حلقه-شنا-اردک-و-سطل-ماهیگیری-بادی-که-کودکان-را-به-هنگام-بازی-با-این-استخر-بادی-سرسره-دار-حسابی-سرگرم-کرده-و-آن-ها-را-در-دنیای-بازی-خود-غرق-می-کند-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-یکی-دیگر-از-جذابیت-های-پارک-آبی-جزیره-تمساح-نقاشی-های-زیبای-کف-این-پارک-است-که-پس-از-آب-کردن-این-استخر-بادی-سرسره-دار-به-صورت-تئوری-در-می-آیند-و-خود-را-نشان-میzwnjدهند-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-یکی-از-مزیت-های-بازی-کودکان-با-a-title"httpwww-originalintex-comgroup21D8A7D8B3D8AAD8AED8B1-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8C-D988-D9BED8A7D8B1DAA9-D987D8A7DB8C-D8A2D8A8DB8C-DAA9D988D8AFDAA9-D988-D8AED8A7D986D988D8A7D8AFD987page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup21D8A7D8B3D8AAD8AED8B1-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8C-D988-D9BED8A7D8B1DAA9-D987D8A7DB8C-D8A2D8A8DB8C-DAA9D988D8AFDAA9-D988-D8AED8A7D986D988D8A7D8AFD987page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"استخر-بادی-سرسره-دار-جزیره-تمساحa-افزایش-قوه-تخیل-کودک-است-که-به-هنگام-بازی-مشاهده-می-کنید-با-چه-نشاط-و-هیجانی-کودک-به-بازی-پرداخته-و-لذت-می-برد-lrmspanstrongppstrongspan-style"font-size-12pt"پارک-آبی-جزیره-تمساح-مناسب-برای-مکان-های-سربسته-و-سرباز-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-شما-میتوانید-این-پارک-آبی-را-در-حیاط-منزل-قرار-داده-و-یا-در-ویلا-و-حتی-در-پارکینگ-و-اتاق-خانه-می-توان-از-این-استخر-بادی-سرسره-دار-استفاده-کرد-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-یک-عدد-مثال-آب-پاش-بر-روی-خود-پارک-آبی-تمساح-نصب-شده-است-و-فقط-کافیست-شما-یک-سر-شیلنگ-آب-را-به-پشت-این-تمساح-در-جایگاه-مخصوص-وصل-کرده-آب-را-روشن-کنید-تا-از-دهان-تمساح-به-صورت-نم-نمک-آب-پاشیده-کودک-را-خنک-کند-و-هیجان-بازی-را-در-کودک-دو-برابر-سازد-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-تخت-بادی-سرسره-دار-جزیره-تمساح-را-به-راحتی-می-توانید-در-مدت-زمان-کمی-از-باد-پر-کرده-استفاده-کنید-و-پس-از-آن-به-راحتی-پارک-آبی-جزیره-تمساح-را-تخلیه-باد-کرده-،-جمع-کنید-و-به-حالت-اول-درآورید-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-یکی-دیگر-از-مزیت-های-این-a-title"httpwww-originalintex-comgroup21D8A7D8B3D8AAD8AED8B1-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8C-D988-D9BED8A7D8B1DAA9-D987D8A7DB8C-D8A2D8A8DB8C-DAA9D988D8AFDAA9-D988-D8AED8A7D986D988D8A7D8AFD987page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup21D8A7D8B3D8AAD8AED8B1-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8C-D988-D9BED8A7D8B1DAA9-D987D8A7DB8C-D8A2D8A8DB8C-DAA9D988D8AFDAA9-D988-D8AED8A7D986D988D8A7D8AFD987page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"پارک-آبی-طرح-جزیره-تمساحa-وزن-سبک-آن-و-قابلیت-حمل-آسان-می-باشد-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-در-بسته-بندی-این-استخر-بادی-سرسره-دار-طرح-تمساح-با-کد-محصول-57129-intexnbspکارتونی-تمام-رنگ-و-شیک-و-زیبا-به-بازار-عرضه-شده-است-و-یک-هدیه-مناسب-برای-کودکانی-که-دوستشان-میدارید-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-پارک-آبی-جزیره-تمساح-از-جنس-وینیل-،-ضد-حساسیت-و-کاملا-آنتی-باکتریال-با-بهترین-و-با-کیفیت-ترین-مواد-اولیه-جدیدترین-تکنولوژی-روز-دنیا-در-کارخانه-آمریکای-اینتکس-تولید-شده-است-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-شما-برای-باد-کردن-استخر-بادی-سرسره-دار-جزیره-اینتکس-نیاز-به-یک-پمپ-باد-استاندارد-دارید--پمپ-های-دیگر-امکان-آسیب-رساندن-به-پارک-آبی-جزیره-تمساح-را-دارند-،-برای-مشاهده-انواع-پمپ-باد-اینتکس-استاندارد-و-مناسب-باد-کردن-استخر-بادی-سرسره-دار-تمساح-می-توانید-بر-روی-کلمه-a-title"httpwww-originalintex-comgroup22D9BED985D9BE-D987D8A7DB8C-D8AFD8B3D8AADB8CD88CD8A8D8B1D982DB8CD88CD981D986D8AFDAA9DB8CD88CD9BED8A7DB8CDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup22D9BED985D9BE-D987D8A7DB8C-D8AFD8B3D8AADB8CD88CD8A8D8B1D982DB8CD88CD981D986D8AFDAA9DB8CD88CD9BED8A7DB8CDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"پمپ-باد-اینتکسa-کلیک-کنید-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-شرکت-تولید-کننده-پارک-آبی-سرسره-دار-جزیره-تمساح-اینتکس-علاوه-بر-تولید-این-استخر-بادی-سرسره-دار-تولیدات-دیگری-در-زمینه-وسایل-بادی-کودک-دارد-که-از-جمله-آنها-می-توان-به-انواع-وان-بادی-کودک-،-استخر-بادی-کودک-،-مبل-بادی-کودک-،-چادر-بازی-کودک-،-nbspجامپینگ-بادی-کودک-،-خانه-بادی-کودک-و-شناورهای-بادی-کودک-اشاره-کرد-که-شما-می-توانید-تمام-این-محصولات-را-در-وبسایت-اورجینال-اینتکس-با-توضیحات-کامل-مشاهده-کرده-و-در-صورت-نیاز-خرید-کنید-lrmspanstrongppstrongspan-style"font-size-12pt"استخر-بادی-سرسره-دار-جزیره-تمساح-در-صورت-هرگونه-ضربه-خوردگی-و-آسیب-دیدگی-به-راحتی-به-وسیله-a-title"httpwww-originalintex-comproducts123DA86D8B3D8A8-D8AAD8B9D985DB8CD8B1-D985D8A8D984-D8A8D8A7D8AFDB8C-D8A7DB8CD986D8AADAA9D8B3"-href"httpwww-originalintex-comproducts123DA86D8B3D8A8-D8AAD8B9D985DB8CD8B1-D985D8A8D984-D8A8D8A7D8AFDB8C-D8A7DB8CD986D8AADAA9D8B3"چسب-تعمیرات-اینتکسa-قابل-تعمیر-و-ترمیم-است-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-محصولات-مشابه-استخر-بادی-سرسره-دار-جزیره-تمساح-در-پایین-صفحه-و-در-قسمت-محصولات-مشابه-به-نمایش-در-آمده-اند-و-شما-می-توانید-از-دیگر-محصولات-مشابه-پارک-آبی-جزیره-تمساح-دیدن-فرمایید-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-امیدواریم-با-استفاده-از-استخر-بادی-سرسره-دار-طرح-تمساح-در-کنار-کودکان-و-فرزندانتان-لحظات-شادی-را-سپری-کنید-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-برای-کسب-اطلاعات-بیشتر-درباره-شرکت-اینتکس-می-توانید-بر-روی-کلمه-a-title"httpwww-originalintex-comContentaboutintex"-href"httpwww-originalintex-comContentaboutintex"درباره-اینتکسa-کلیک-کنید-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-باتشکر-شرکت-اورجینال-اینتکس-(-نمایندگی-استخر-بادی-سرسره-دار-در-ایران-)lrmspanstrongppstrongspan-style"font-size-12pt"nbspspanstrongp
  کد کالا : 57129

  پارک آبی کودک طرح تمساح 203*173*89 اینتکس

  شرکت اورجینال اینتکس وارد کننده و فروشنده مستقیم و بی واسطه پارک آبی سرسره دار اینتکس و دیگر پارک های آبی اینتکس:پارک آبی جزیره تمساح یک مدل از استخر بادی سرسره دار کودکان با طراحی زیبا و خیره کننده می باشد که کودک را به وجد آورده و شادی و نشاط را برای کودک به ارمغان می آورد. استخر بادی سرسره د...

  447,000 تومان
 • pstrongspan-style"font-size-12pt"nbspnbspspan-id"4k-co"-class"tL8wMe-EMoHub"-dir"rtl"lrmشرکت-اورجینال-اینتکس-وارد-کننده-و-فروشنده-مستقیم-و-بی-واسطهnbspتخت-خواب-بادی-مجلل-اینتکس-با-ارتفاع-بلند-و-دیگر-محصولات-بادی-اینتکسnbspnbspnbspspanspanstrongppstrongspan-style"font-size-12pt"تخت-خواب-بادی-دو-نفره-مجلل-اینتکس-با-ارتفاع-بلند-را-می-توان-نمونه-تکامل-یافته-از-تخت-خواب-بادی-دو-نفره-64414-دانست-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-تخت-خواب-بادی-دو-نفره-مجلل-اینتکس-ارتفاع-۵۶-سانتی-متر-کاملا-طبیعی-است-و-میzwnjتواند-جایگزین-خوبی-برای-تخت-های-چوبی-و-فلزی-ثابت-باشد-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-خواب-شبانه-بر-روی-این-تخت-خواب-بادی-طبی-بسیار-لذت-بخش-است-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-فناوری-فایبرتکnbspیا-همان-تکنولوژی-فیبری-به-کار-رفته-شده-در-این-تخت-خواب-بادی-۲-نفره-به-استحکام-بیشتر-و-مقاومت-این-تخت-بادی-نسبت-به-تخت-های-بادی-قدیمی-کمک-زیادی-می-کند-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-در-اتاق-خواب-،-پذیرایی-،-ویلا-و-باغ-و-هر-جای-دیگری-که-شما-نیاز-به-یک-تخت-بادی-دارید-می-توانید-از-این-تخت-خواب-دونفره-بادی-مجلل-استفاده-کنید-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-جنس-بدنه-تخت-خواب-بادی-دونفره-اینتکس-مجلل-پی-وی-سی-به-همراه-الیاف-مصنوعی-ابریشم-که-به-صورت-تار-و-پود-در-آن-وجود-دارد-با-روکش-جیر-مخمل-ساخته-شده-است-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-تکنولوژی-فایبری-بصورت-تارو-پود-فیبر-و-الیاف-خصوص-و-مصنوعی-ابریشم-در-تمام-سطوح-این-تخت-خواب-بادی-دو-نفره-اینتکس-به-کار-رفته-شده-است-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-ساختار-درونی-این-تخت-خواب-بادی-دو-نفره-بلند-اینتکس-از-پی-وی-سی-با-الیاف-مصنوعی-ابریشم-به-صورت-تار-و-پود-از-بالا-به-پایین-و-در-راستای-عرضی-تشکیل-شده-و-دیوارهای-این-تختخواب-بادی-را-تشکیل-می-دهد-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-دارای-اتاق-های-هوایی-افقی-که-باعث-ایجاد-پایداری-و-پشتیبانی-بیشتر-در-کل-تخت-خواب-بادی-۲-نفره-اینتکس-مجلل-میشوند-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-یک-عدد-پمپ-برقی-۲۲۰-ولت-متصل-به-خود-تخت-بادی-اینتکس-بر-روی-آن-تعبیه-شده-است-که-دارای-دو-حالت-دمندگی-و-مکندگی-است-که-در-مدت-زمان-بسیار-کمی-بدون-دخالت-فیزیکی-شما-به-راحتی-این-تخت-بادی-ارتفاع-بلند-از-باد-پر-کرده-و-آماده-استفاده-می-کند-و-پس-از-استفاده-براحتی-ظرف-مدت-چند-دقیقه-تخت-خواب-بادی-دونفره-بلند-اینتکس-مجلل-را-از-باد-تخلیه-کرده-و-به-حالت-وکیوم-درمی-آورد-lrmspanstrongppstrongspan-style"font-size-12pt"تخت-خواب-بادی-دو-نفره-اینتکس-در-حالت-وکیوم-حجم-کمی-را-اشغال-می-کند-وقابل-حمل-و-سبک-است-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-یک-کیف-برزنتی-حمل-کالا-اینتکس-بهمراه-خود-تخت-خواب-بادی-اینتکس-دو-نفره-مجلل-در-بسته-بندی-آن-تعبیه-شده-است-که-برای-حمل-این-تختخواب-بادی-می-توانید-از-آن-استفاده-کنید-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-شما-می-توانید-در-طول-مدت-شبانه-روز-هر-چند-بار-که-می-خواهید-این-تخت-خواب-بادی-اینتکس-۲-نفره-را-باد-و-تخلیه-باد-کنید-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-این-تختخواب-بادی-دونفره-اینتکس-میzwnjتواند-مناسب-خانه-های-آپارتمانی-و-محل-کار-که-از-فضای-کمی-برخوردار-هستند-باشد--تختخواب-بادی-دو-نفره-اینتکس-مجلل-را-باد-کنید-،-استراحت-کنید-و-بعد-آن-را-تخلیه-باد-کرده-و-در-گوشه-قرار-دهید-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-همچنین-می-تواند-مناسب-برای-خانه-های-بزرگ-و-ویلا-باشد--تخت-خواب-بادی-دو-نفره-مجلل-اینتکس-را-در-هر-کجای-منزل-که-دوست-دارید-باد-کنید-و-به-صورت-ثابت-از-آن-استفاده-کرده-و-از-نمای-زیبای-آن-لذت-ببرید-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-یک-تخت-خواب-بادی-خاص-و-لاکچری-با-ابعاد-مناسب-برای-تمام-افراد-خانواده-است-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-سطح-رویه-تخت-خواب-بادی-دونفره-اینتکس-مجلل-کاملا-طبیعی-بوده-و-برای-کسانی-که-از-بیماری-کمردرد-رنج-میzwnjبرند-و-زخم-بستر-دارند-بسیار-مناسب-است-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-شرکت-تولید-کننده-تخت-خواب-بادی-دونفره-اینتکس-مجلل-علاوه-بر-تولید-این-تختخواب-دو-نفره-بادی-تولیدات-دیگری-در-زمینه-خواب-و-تختخواب-بادی-دارد-که-از-جمله-آنها-می-توان-به-انواع-تخت-خواب-بادی-یک-نفره-،-کاناپه-بادی-تختخواب-شو،-مبل-بادی-،-تشک-بادی-یک-نفره-،-تشک-بادی-دونفره-و-کاناپه-بادی-اشاره-داشت-و-شما-می-توانید-از-تمامی-این-محصولات-با-توضیحات-کامل-در-وبسایت-اورجینال-اینتکس-دیدن-فرمایید-و-در-صورت-نیاز-خرید-کنید-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-تختخواب-بادی-دونفره-اینتکس-مجلل-با-بسته-بندی-بسیار-شیک-و-زیبا-و-رنگی-با-کد-محصول-64418-intex-تولید-و-به-بازار-عرضه-شده-استlrm-spanstrongppstrongspan-style"font-size-12pt"تخت-خواب-بادی-دونفره-اینتکس-بلند-مجلل-در-صورت-هرگونه-آسیب-دیدگی-و-ضربه-خوردگی-به-راحتی-به-وسیله-a-title"httpwww-originalintex-comproducts123DA86D8B3D8A8-D8AAD8B9D985DB8CD8B1-D985D8A8D984-D8A8D8A7D8AFDB8C-D8A7DB8CD986D8AADAA9D8B3"-href"httpwww-originalintex-comproducts123DA86D8B3D8A8-D8AAD8B9D985DB8CD8B1-D985D8A8D984-D8A8D8A7D8AFDB8C-D8A7DB8CD986D8AADAA9D8B3"چسب-تعمیرات-اینتکسa-قابل-تعمیر-و-ترمیم-است-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-محصولات-مشابه-تختخواب-بادی-دو-نفره-اینتکس-ارتفاع-بلند-مجلل-در-پایین-صفحه-و-در-قسمت-محصولات-مشابه-به-نمایش-در-آمده-اند-و-شما-می-توانید-از-دیگر-انواع-تخت-خواب-بادی-مشابه-تختخواب-بادی-بلند-اینتکس-مجلل-دیدن-فرمایید-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-امیدواریم-با-استفاده-از-این-تخت-خواب-بادی-دو-نفره-مجلل-در-کنار-دوستان-و-خانواده-لحظات-خوشی-را-سپری-کنید-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-برای-کسب-اطلاعات-بیشتر-درباره-شرکت-اینتکس-می-توانید-بر-روی-کلمه-a-title"httpwww-originalintex-comContentaboutintex"-href"httpwww-originalintex-comContentaboutintex"درباره-اینتکس-aکلیک-کنید-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-باتشکر-شرکت-اورجینال-اینتکس-(-نمایندگی-تخت-خواب-بادی-در-ایران-)lrmspanstrongppstrongspan-style"font-size-12pt"nbspspanstrongppstrongspan-style"font-size-12pt"nbspspanstrongp
  کد کالا : 64418

  تختخواب بادی 2 نفره مجلل152*203*56 اینتکس با ارتفا...

    ‎شرکت اورجینال اینتکس وارد کننده و فروشنده مستقیم و بی واسطه تخت خواب بادی مجلل اینتکس با ارتفاع بلند و دیگر محصولات بادی اینتکس :  تخت خواب بادی دو نفره مجلل اینتکس با ارتفاع بلند را می توان نمونه تکامل یافته از تخت خواب بادی دو نفره 64414 دانست. تخت خواب بادی دو...

  880,000 تومان
 • pstrongspan-style"font-size-12pt"nbspspanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-lrmشرکت-اورجینال-اینتکس-وارد-کننده-و-فروشنده-مستقیم-و-بی-واسطه-پارک-آبیnbspسرسره-دار-اینتکس-و-دیگر-پارک-های-آبی-اینتکسspanstrongppstrongspan-style"font-size-12pt"پارک-آبی-آبنباتی-اینتکس-یک-نمونه-جذاب-در-بین-انواع-پارک-های-آبی-اینتکس-است-که-با-خلاقیت-خاصی-به-شکل-شهر-آبنباتی-طراحی-و-به-بازار-عرضه-شده-است-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-طراحی-پارک-آبی-آبنباتی-همانطور-که-از-اسمش-پیداست-به-شکل-شهر-آبنباتی-است-که-در-وسط-آن-یک-سرسره-به-شکل-شکلات-قرار-گرفته-است-که-کودک-را-به-هنگام-استفاده-از-این-پارک-آبی-آب-نباتی-به-وجد-می-آورد-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-با-رنگبندی-های-رنگارنگ-در-کنار-هم-پارک-آبی-آب-نباتی-اینتکس-را-میتوان-با-اختلاف-شادترین-پارک-آبی-تولید-شرکت-اینتکس-نامید-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-پارک-آبی-آبنباتی-اینتکس-با-سرسره-وسط-و-رنگ-بندی-شاد-بر-کودک-شادی-هر-چه-بیشتر-و-تاثیر-مستقیم-زیادی-دارد-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-آبنبات-های-بادی-همراه-پارک-آبی-آبنباتی-اینتکس-قوه-تخیل-کودک-را-تقویت-میکند-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-پارک-آبی-آبنباتی-اینتکس-یک-سرسره-در-وسط-خود-دارد-که-دو-استخر-این-پارک-آبی-را-از-یکدیگر-جدا-می-کند-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-از-هر-یک-از-این-استخرهای-بادی-میتوانید-به-صورت-جداگانه-استفاده-کرده-و-آنها-را-تبدیل-به-استخر-آب-کودک-و-یا-استخر-توپ-کودک-کنید-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-حجم-آب-استخر-بادی-کوچکتر-168-لیتر-و-حجم-آب-استخر-بادی-بزرگتر-این-استخر-بادی-سرسره-دار-اینتکس-206-لیتر-آب-می-باشد-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-به-پارک-آبی-طرح-آبنبات-اینتکس-،-استخر-بادی-آبنباتی-و-یا-استخر-بادی-طرح-آبنبات-نیز-گفته-می-شود-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-چندین-آبنبات-بادی-که-به-صورت-جداگانه-باد-می-شوند-در-این-استخر-طرح-آبنبات-دیده-می-شود-که-کودکان-و-فرزندانشان-می-توانند-به-صورت-جداگانه-از-آنها-استفاده-کنند-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-علاوه-بر-آب-نبات-های-بادی-بر-روی-این-استخر-بادی-طرح-آبنبات-چند-عدد-توپ-رنگی-کوچک-قرار-دارد-که-برای-بازی-و-شادی-کودکان-تعبیه-شده-است-lrmspanstrongppstrongspan-style"font-size-12pt"یکی-از-بازی-هایی-که-بر-روی-خود-استخر-بادی-طرح-آبنبات-طراحی-شده-است-بازی-سرسره-توپ-ها-می-باشد-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-در-قسمت-پشتی-استخر-بادی-طرح-آبنبات-چند-عدد-حلقه-به-صورت-آبنباتی-باد-شو-قرار-دارد-که-کودکان-میzwnjتوانند-هر-یک-از-این-حلقه-ها-را-امتیاز-گذاری-کرده-و-از-یک-فاصله-معین-توپ-های-رنگی-درون-استخر-بادی-طرح-آبنبات-را-به-درون-آن-حلقه-ها-پرتاب-کرده-و-امتیاز-بگیرند-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-از-دیگر-جذابیتzwnjهای-این-پارک-آبی-طرح-آبzwnjنبات-میzwnjتوان-به-قسمت-آبپاش-روی-سرسره-آن-اشاره-کرد--spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-این-قسمت-یکی-از-جذاب-ترین-و-مهیج-ترین-قسمت-های-پارک-آبی-طرح-آبنبات-اینتکس-است--فقط-شیلنگ-آب-را-به-قسمت-مخصوص-آب-پاش-که-در-پشت-پارک-آبی-آبنباتی-اینتکس-قرار-گرفته-است-وصل-کرده-و-آب-را-روشن-کنید--پس-از-آن-مشاهده-می-کنید-که-آب-وصل-شده-به-استخر-بادی-سرسره-دار-طرح-آبنبات-از-قسمت-آبپاش-آن-خارج-شده-و-به-صورت-نم-نم-به-روی-بچه-های-در-حال-بازی-پاشیده-میشود--مناسب-برای-فصل-گرما-و-تابستان-و-خنک-کردن-کودکان-در-حال-بازی-میباشد-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-استخر-بادی-طرح-آبنبات-از-چرم-یک-لایه-از-جنس-وینیل-ساخته-شده-است-و-جنس-بدنه-پارک-آبی-از-وینیل-باد-شو-و-کاملا-آنتی-باکتریال-و-ضد-حساسیت-ساخته-شده-است-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-استخر-بادی-طرح-آبنبات-اینتکس-یا-همان-استخربادی-آبنباتی-اینتکس-با-جدیدترین-تکنولوژی-روز-دنیا-و-بهترین-و-با-کیفیت-ترین-مواد-اولیه-در-مجهزترین-کارخانه-ها-تولید-و-بسته-بندی-شده-است-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-پارک-آبی-طرح-آبنبات-اینتکس-مناسب-فضاهای-سر-باز-و-سربسته-مانند-حیاط-و-یا-پارکینگ-درون-منزل-و-ویلا-است-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-پارک-آبی-طرح-آبنبات-اینتکس-با-بسته-بندی-تمام-رنگی-زیبا-یک-هدیه-مناسب-برای-کودکانspanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-استخر-بادی-سرسره-دار-طرح-آبنبات-است-که-با-کیفیت-بالایی-تولید-و-به-بازار-عرضه-شده-است-lrmspanstrongppstrongspan-style"font-size-12pt"در-نظر-داشته-باشید-که-شما-برای-باد-کردن-استخر-بادی-سرسره-دار-اینتکس-طرح-آبنبات-نیاز-به-یک-پمپ-باد-استاندارد-دارید-و-استفاده-نادرست-از-پمپ-های-باد-غیر-استاندارد-امکان-آسیب-رساندن-به-این-استخر-بادی-سرسره-دار-اینتکس-طرح-آبنبات-را-دارد-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-برای-مشاهده-انواع-پمپ-باد-اینتکس-استاندارد-میzwnjتوانید-برروی-a-title"httpwww-originalintex-comgroup22D9BED985D9BE-D987D8A7DB8C-D8AFD8B3D8AADB8CD88CD8A8D8B1D982DB8CD88CD981D986D8AFDAA9DB8CD88CD9BED8A7DB8CDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup22D9BED985D9BE-D987D8A7DB8C-D8AFD8B3D8AADB8CD88CD8A8D8B1D982DB8CD88CD981D986D8AFDAA9DB8CD88CD9BED8A7DB8CDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"پمپ-باد-اینتکسa-کلیک-کنید-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-شرکت-تولید-کننده-استخر-بادی-سرسره-دار-طرح-آبنبات-اینتکس-علاوه-بر-تولید-این-پارک-آبی-طرح-آبنبات-تولیدات-دیگری-در-زمینه-بازی-های-کودک-و-نوجوان-دارد-که-از-جمله-آنها-میzwnjتوان-به-انواع-خانه-بادی-کودک-اینتکس-،-چادر-بازی-کودک-،-وان-بادی-کودک-،-استخر-بادی-کودک-،مبل-بادی-کودک-،-جامپینگ-بادی-کودک-،-کیسه-بوکس-بادی-کودک-،-عینک-شنا-کودک-و-شناور-بادی-روی-آب-کودک-اشاره-داشت-که-شما-می-توانید-از-این-محصولات-در-وبسایت-اورجینال-اینتکس-با-توضیحات-کامل-دیدن-فرمایید-و-در-صورت-نیاز-خرید-کنید-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-امیدواریم-با-استفاده-از-پارک-آبی-طرح-آبنبات-اینتکس-لحظات-خوشی-را-در-کنار-کودکانتان-سپری-کنید-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-محصولات-مشابه-پارک-آبی-طرح-آبنبات-اینتکس-در-پایین-صفحه-و-در-قسمت-محصولات-مشابه-به-نمایش-در-آمده-اند-و-شما-می-توانید-از-دیگر-انواع-پارک-آبی-و-استخر-بادی-سرسره-دار-مشابه-استخر-بادی-طرح-آبنبات-دیدن-کنید-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-پارک-آبی-طرح-آبنبات-در-صورت-هرگونه-ضربه-خوردگی-و-آسیب-دیدگی-به-راحتی-به-وسیله-a-title"httpwww-originalintex-comproducts121DA86D8B3D8A8-D8AAD8B9D985DB8CD8B1-D985D8A8D984-D8A8D8A7D8AFDB8C-D8A7DB8CD986D8AADAA9D8B3"-href"httpwww-originalintex-comproducts121DA86D8B3D8A8-D8AAD8B9D985DB8CD8B1-D985D8A8D984-D8A8D8A7D8AFDB8C-D8A7DB8CD986D8AADAA9D8B3"چسب-تعمیرات-اینتکسa-قابل-تعمیر-و-ترمیم-می-باشد-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-برای-کسب-اطلاعات-بیشتر-درباره-شرکت-اینتکس-میzwnjتوانید-بر-روی-کلمهa-title"httpwww-originalintex-comContentaboutintex"-href"httpwww-originalintex-comContentaboutintex"-درباره-اینتکسa-کلیک-نمایید-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-باتشکر-شرکت-اورجینال-اینتکس-(-نمایندگی-استخر-بادی-سرسره-دار-در-ایران-)lrmspanstrongppstrongspan-style"font-size-12pt"nbspspanstrongp
  کد کالا : 57149

  استخر بادی سرسره دار کودک طرح آبنبات 295*191*130 ا...

    ‎شرکت اورجینال اینتکس وارد کننده و فروشنده مستقیم و بی واسطه پارک آبی سرسره دار اینتکس و دیگر پارک های آبی اینتکس:پارک آبی آبنباتی اینتکس یک نمونه جذاب در بین انواع پارک های آبی اینتکس است که با خلاقیت خاصی به شکل شهر آبنباتی طراحی و به بازار عرضه شده است. طراحی پارک آبی آبنباتی همان...

  780,000 تومان
 • pstrongspan-style"font-size-12pt"nbspnbspspan-id"4k-co"-class"tL8wMe-EMoHub"-dir"rtl"lrmشرکت-اورجینال-اینتکس-وارد-کننده-و-فروشنده-مستقیم-و-بی-واسطهnbspتختخواب-بادی-سلطنتی-تاج-دار-بست-وی-و-دیگر-محصولات-بادی-بست-وی-nbspnbspspanspanstrongppstrongspan-style"font-size-12pt"تخت-خواب-سلطنتی-دونفره-تاج-دار-نمونه-تخت-خواب-های-منحصر-به-فرد-شرکت-بست-وی-است-که-دارای-تکیه-گاه-بادی-به-همراه-خود-می-باشد-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-اینa-title"httpwww-originalintex-comgroup25D8AAD8AED8AA-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8C-DB8CDAA9-D988-D8AFD988D986D981D8B1D987page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup25D8AAD8AED8AA-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8C-DB8CDAA9-D988-D8AFD988D986D981D8B1D987page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-تخت-خواب-بادی-دونفره-تاجدارa-از-کیفیت-بسیار-بالایی-برخوردار-است-و-نسبت-به-دیگر-تختخواب-های-دونفره-بادی-ابعاد-بزرگتری-دارد-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-تخت-خواب-دو-نفره-بادی-تاجدار-دارای-یک-a-title"httpwww-originalintex-comgroup22D9BED985D9BE-D987D8A7DB8C-D8AFD8B3D8AADB8CD88CD8A8D8B1D982DB8CD88CD981D986D8AFDAA9DB8CD88CD9BED8A7DB8CDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup22D9BED985D9BE-D987D8A7DB8C-D8AFD8B3D8AADB8CD88CD8A8D8B1D982DB8CD88CD981D986D8AFDAA9DB8CD88CD9BED8A7DB8CDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"پمپ-باد-برقیa-دو-حالته-متصل-به-خود-تختخواب-بادی-میباشد-که-در-کمترین-زمان-ممکن-حدود-۳۰۰-ثانیه-بدون-نیاز-به-تماس-فیزیکی-شما-تخت-خواب-بادی-دونفره-تاج-دار-بست-وی-را-از-باد-پر-کرده-و-آماده-استفاده-می-کند-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-این-a-title"httpwww-originalintex-comgroup22D9BED985D9BE-D987D8A7DB8C-D8AFD8B3D8AADB8CD88CD8A8D8B1D982DB8CD88CD981D986D8AFDAA9DB8CD88CD9BED8A7DB8CDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup22D9BED985D9BE-D987D8A7DB8C-D8AFD8B3D8AADB8CD88CD8A8D8B1D982DB8CD88CD981D986D8AFDAA9DB8CD88CD9BED8A7DB8CDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"پمپ-باد-برقیa-متصل-به-تخت-خواب-بادی-دو-نفره-تاجدار-بست-وی-یک-حالت-مکنده-نیز-دارد-که-در-مدت-زمان-۳۰۰-ثانیه-تخت-خواب-بادی-دو-نفره-تاجدار-بست-وی-را-از-باد-تخلیه-کرده-و-به-حالت-وکیوم-درمی-آورد-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-تخت-خواب-بادی-دو-نفره-تاجدار-بست-وی-اگر-چه-ابعادی-بزرگ-تر-نسبت-به-دیگر-تختخواب-های-بادی-دونفره-دارد-اما-در-هنگام-تخلیه-باد-به-راحتی-جمع-شده-و-فضای-بسیار-کمی-را-اشغال-می-کند-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-جنس-بدنه-تخت-خواب-بادی-دو-نفره-تاجدار-بست-وی-از-وینیل-با-روکش-چرم-تولید-شده-است-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-جنس-رویه-a-title"httpwww-originalintex-comgroup25D8AAD8AED8AA-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8C-DB8CDAA9-D988-D8AFD988D986D981D8B1D987page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup25D8AAD8AED8AA-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8C-DB8CDAA9-D988-D8AFD988D986D981D8B1D987page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"تخت-خواب-بادی-دو-نفره-تاجدار-بست-ویa-از-وینیل-با-روکش-جیر-مخمل-رنگ-تولید-شده-است-که-زیبایی-این-تخت-بادی-را-بیشتر-می-کند-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-روکش-مخمل-تخت-خواب-بادی-دو-نفره-تاجدار-علاوه-بر-این-که-از-تعریق-جلوگیری-می-کند-به-هنگام-خواب-و-استراحت-حس-آرامش-زیادی-را-به-شما-منتقل-می-کند-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-یک-تکیه-گاه-بادی-که-تاج-تخت-خواب-بادی-تاج-دار-دو-نفره-نامیده-می-شود-در-قسمت-بالایی-این-تخت-خواب-بادی-تعیبه-شده-است-که-به-هنگام-نشستن-و-دیدن-فیلم-و-مطالعه-میzwnjتوانید-به-راحتی-به-آن-تکیه-کرده-و-از-کاری-که-به-آن-مشغولید-لذت-ببرید-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-دارای-رویه-مواج-کامفورت-راحت-که-هم-گودی-کمر-شما-را-پر-می-کند-و-هم-به-گردش-هوای-بهتر-به-زیر-بدن-کمک-می-کند-و-باعث-جلوگیری-از-تعرق-میشود-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-این-رویه-مواج-کمک-کرده-است-که-سطح-a-title"httpwww-originalintex-comgroup25D8AAD8AED8AA-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8C-DB8CDAA9-D988-D8AFD988D986D981D8B1D987page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup25D8AAD8AED8AA-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8C-DB8CDAA9-D988-D8AFD988D986D981D8B1D987page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"تخت-بادی-دو-نفره-تاجدار-بست-ویa-کاملا-طبی-باشد-و-مناسب-برای-بیمارانی-که-از-کمردرد-رنج-میبرند-و-همچنین-بیمارانی-که-به-استراحت-مطلق-نیاز-دارند-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-تخت-خواب-بادی-دو-نفره-طبی-تاج-دار-بست-وی-رامی-توان-در-اتاق-،-منزل-،-پذیرایی-،-باغ-و-ویلا-استفاده-کرد-و-یک-جایگزین-مناسب-برای-انواع-تخت-خواب-های-چوبی-و-فلزی-ثابت-می-باشد-lrmspanstrongppstrongspan-style"font-size-12pt"باقابلیت-پر-و-تخلیه-کردن-سریع-و-همچنین-حمل-آسان-یکی-از-محبوب-ترین-تخت-خواب-های-دونفره-بادی-به-شمار-می-آید-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-در-بسته-بندی-این-تخت-خواب-بادی-۲-نفره-تاجدار-یک-عدد-کیف-حمل-کالا-وجود-دارد-که-مناسب-و-کاملا-اندازه-تخت-خواب-بادی-دو-نفره-تاجدار-است-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-شرکت-تولید-کننده-تخت-خواب-بادی-دو-نفره-تاجدار-بست-وی-علاوه-بر-تولید-این-تخت-خواب-بادی-دو-نفره-تولیدات-دیگری-در-زمینه-خواب-و-استراحت-دارد-که-از-جمله-آنها-می-توان-به-انواع-a-title"httpwww-originalintex-comgroup25D8AAD8AED8AA-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8C-DB8CDAA9-D988-D8AFD988D986D981D8B1D987page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup25D8AAD8AED8AA-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8C-DB8CDAA9-D988-D8AFD988D986D981D8B1D987page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"تخت-خواب-بادی-یک-نفرهa-،-a-title"httpwww-originalintex-comgroup27D8AAD8B4DAA9-D985D8A8D984-D988-D985D8A8D984-D987D8A7DB8C-D8AAD8AED8AA-D8B4D988page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup27D8AAD8B4DAA9-D985D8A8D984-D988-D985D8A8D984-D987D8A7DB8C-D8AAD8AED8AA-D8B4D988page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"کاناپه-بادی-تختخواب-شوa-،-a-title"httpwww-originalintex-comgroup26D8AAD8B4DAA9-D987D8A7DB8C-DB8CDAA9-D988-D8AFD988D986D981D8B1D987-D8A8D8A7D8AFDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup26D8AAD8B4DAA9-D987D8A7DB8C-DB8CDAA9-D988-D8AFD988D986D981D8B1D987-D8A8D8A7D8AFDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"تشک-بادی-یک-نفرهa-،-a-title"httpwww-originalintex-comgroup26D8AAD8B4DAA9-D987D8A7DB8C-DB8CDAA9-D988-D8AFD988D986D981D8B1D987-D8A8D8A7D8AFDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup26D8AAD8B4DAA9-D987D8A7DB8C-DB8CDAA9-D988-D8AFD988D986D981D8B1D987-D8A8D8A7D8AFDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"تشک-بادی-دونفرهa-و-a-title"httpwww-originalintex-comgroup16D985D8A8D984-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup16D985D8A8D984-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"مبل-بادیa-اشاره-داشت-که-شما-می-توانید-از-تمامی-این-محصولات-با-توضیحات-کامل-در-وبسایت-اورجینال-اینتکس-دیدن-فرمایید-و-در-صورت-نیاز-خرید-کنید-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-تخت-خواب-بادی-دو-نفره-تاجدار-بست-وی-در-صورت-هرگونه-ضربه-خوردگی-و-آسیب-دیدگی-به-راحتی-بوسیله-a-title"httpwww-originalintex-comproducts123DA86D8B3D8A8-D8AAD8B9D985DB8CD8B1-D985D8A8D984-D8A8D8A7D8AFDB8C-D8A7DB8CD986D8AADAA9D8B3"-href"httpwww-originalintex-comproducts123DA86D8B3D8A8-D8AAD8B9D985DB8CD8B1-D985D8A8D984-D8A8D8A7D8AFDB8C-D8A7DB8CD986D8AADAA9D8B3"چسب-تعمیرات-بست-ویa-قابل-تعمیر-و-ترمیم-است-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-محصولات-مشابه-تخت-خواب-دو-نفره-بادی-تاج-دار-بست-وی-در-پایین-صفحه-و-در-قسمت-محصولات-مشابه-به-نمایش-در-آمده-اند-و-شما-می-توانید-از-دیگر-انواع-تخت-خواب-های-بادی-دیدن-فرمایید-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-امیدواریم-با-استفاده-از-تخت-خواب-دو-نفره-بادی-تاج-دار-بست-وی-در-کنار-دوستان-و-خانواده-لحظات-خوشی-را-سپری-کنید-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-جهت-کسب-اطلاعات-بیشتر-درباره-شرکت-بست-وی-می-توانید-بر-روی-کلمه-a-title"httpwww-originalintex-comContentaboutBestway	"-href"httpwww-originalintex-comContentaboutBestway	"درباره-بست-ویa-کلیک-کنید-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-با-تشکر-شرکت-اورجینال-اینتکس-(-نمایندگی-تخت-خواب-بادی-در-ایران-)lrmspanstrongppstrongspan-style"font-size-12pt"nbspspanstrongp
  کد کالا : 67483

  تختخواب بادی 2 نفره تاج دار بست وی 226*152*74 با پ...

    ‎شرکت اورجینال اینتکس وارد کننده و فروشنده مستقیم و بی واسطه تختخواب بادی سلطنتی تاج دار بست وی و دیگر محصولات بادی بست وی :  تخت خواب سلطنتی دونفره تاج دار نمونه تخت خواب های منحصر به فرد شرکت بست وی است که دارای تکیه گاه بادی به همراه خود می باشد. این تخت خواب بادی د...

  1,358,000 تومان
 • pstrongspan-style"font-size-12pt"nbspnbspspan-id"4k-co"-class"tL8wMe-EMoHub"-dir"rtl"lrmشرکت-اورجینال-اینتکس-وارد-کننده-و-فروشنده-مستقیم-و-بی-واسطه-انواع-کاناپه-بادی-تختخواب-شو-2-نفره-بست-وی-و-دیگر-محصولات-بادی-بست-وی-nbspnbspspanspanstrongppstrongspan-style"font-size-12pt"رنگ-آبی-روشن-در-این-کاناپه-بادی-تختخواب-شو-دو-نفرهnbspبست-وی-بسیار-آرامش-بخش-و-مسحور-کننده-می-باشد-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-کاناپه-بادی-تختخواب-شو-دو-نفره-با-a-title"httpwww-originalintex-comgroup22D9BED985D9BE-D987D8A7DB8C-D8AFD8B3D8AADB8CD88CD8A8D8B1D982DB8CD88CD981D986D8AFDAA9DB8CD88CD9BED8A7DB8CDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup22D9BED985D9BE-D987D8A7DB8C-D8AFD8B3D8AADB8CD88CD8A8D8B1D982DB8CD88CD981D986D8AFDAA9DB8CD88CD9BED8A7DB8CDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"پمپ-باد-برقیa-جدا-به-بازار-عرضه-شده-است-که-دارای-ویژگی-های-بسیار-مناسب-برای-کسانی-است-که-از-فضای-کافی-در-منزل-و-یا-محل-کار-خود-برخوردار-نیستند-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"a-title"httpwww-originalintex-comgroup22D9BED985D9BE-D987D8A7DB8C-D8AFD8B3D8AADB8CD88CD8A8D8B1D982DB8CD88CD981D986D8AFDAA9DB8CD88CD9BED8A7DB8CDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup22D9BED985D9BE-D987D8A7DB8C-D8AFD8B3D8AADB8CD88CD8A8D8B1D982DB8CD88CD981D986D8AFDAA9DB8CD88CD9BED8A7DB8CDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"پمپ-باد-برقیa-این-a-title"httpwww-originalintex-comgroup27D8AAD8B4DAA9-D985D8A8D984-D988-D985D8A8D984-D987D8A7DB8C-D8AAD8AED8AA-D8B4D988page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup27D8AAD8B4DAA9-D985D8A8D984-D988-D985D8A8D984-D987D8A7DB8C-D8AAD8AED8AA-D8B4D988page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"تخت-خواب-کاناپه-شو-بادیa-دارای-دو-حالت-دمنده-و-مکنده-است-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-شما-می-توانید-با-وصل-کردن-اینa-title"httpwww-originalintex-comgroup22D9BED985D9BE-D987D8A7DB8C-D8AFD8B3D8AADB8CD88CD8A8D8B1D982DB8CD88CD981D986D8AFDAA9DB8CD88CD9BED8A7DB8CDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup22D9BED985D9BE-D987D8A7DB8C-D8AFD8B3D8AADB8CD88CD8A8D8B1D982DB8CD88CD981D986D8AFDAA9DB8CD88CD9BED8A7DB8CDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-پمپ-باد-برقیa-۲۲۰-ولت-به-برق-بدون-هیچ-تحرک-فیزیکی-آن-را-به-کاناپه-بادی-تختخواب-شو-دو-نفره-بست-وی-به-رنگ-آبی-وصل-کنید-تا-در-مدت-زمان-180-ثانیه-تختخواب-کاناپه-شو-بادی-۲-نفره-از-باد-پر-شده-و-قابل-استفاده-شود-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-پس-از-استفاده-نیز-می-توانید-همین-عمل-را-به-صورت-برعکس-انجام-داده-و-تختخواب-را-در-مدت-زمان-۱۸۰-ثانیه-از-باد-تخلیه-کرده-و-به-حالت-وکیوم-درآورید-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-دارای-یک-عدد-کیف-حمل-کالا-مخصوص-خود-a-title"httpwww-originalintex-comgroup27D8AAD8B4DAA9-D985D8A8D984-D988-D985D8A8D984-D987D8A7DB8C-D8AAD8AED8AA-D8B4D988page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup27D8AAD8B4DAA9-D985D8A8D984-D988-D985D8A8D984-D987D8A7DB8C-D8AAD8AED8AA-D8B4D988page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"کاناپه-بادی-تختخواب-شو-۲-نفره-بست-ویa-میباشد-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-ابعاد-کاناپه-بادی-تختخواب-شو-دو-نفره-بست-وی-طول-۱۸۸-سانتی-متر،-عرض-۱۵۲-سانتیمتر-و-ارتفاع-۶۴-سانتیمتر-به-هنگام-باد-بودن-می-باشد-اما-در-زمان-تخلیه-براحتی-تا-شده-و-فضای-کمی-را-اشغال-می-کند-و-می-توانید-این-محصول-را-در-هر-گوشه-از-اتاق-و-حتی-در-کمدتان-نگهداری-کنید-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-کاناپه-بادی-تختخواب-شو-را-به-شکل-مبل-بادی-درآورده-و-فیلم-ببینید-،-تلویزیون-تماشا-کنید-،-بازی-کنید-،-مطالعه-کنید-و-در-زمان-خستگی-آن-را-به-شکل-تختخواب-بادی-در-آورده-و-به-استراحت-بپردازید-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"a-title"httpwww-originalintex-comgroup22D9BED985D9BE-D987D8A7DB8C-D8AFD8B3D8AADB8CD88CD8A8D8B1D982DB8CD88CD981D986D8AFDAA9DB8CD88CD9BED8A7DB8CDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup22D9BED985D9BE-D987D8A7DB8C-D8AFD8B3D8AADB8CD88CD8A8D8B1D982DB8CD88CD981D986D8AFDAA9DB8CD88CD9BED8A7DB8CDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"پمپ-باد-برقیa-به-همراه-خودa-title"httpwww-originalintex-comgroup27D8AAD8B4DAA9-D985D8A8D984-D988-D985D8A8D984-D987D8A7DB8C-D8AAD8AED8AA-D8B4D988page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup27D8AAD8B4DAA9-D985D8A8D984-D988-D985D8A8D984-D987D8A7DB8C-D8AAD8AED8AA-D8B4D988page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-کاناپه-بادی-تختخواب-شو-بست-وی-aدارای-منازل-و-اندازه-های-مختلف-است-و-شما-میzwnjتوانید-از-این-پمپ-باد-برقی-برای-باد-کردن-و-تخلیه-کردن-انواع-محصولات-بادی-اینتکس-و-بست-وی-و-مارک-های-دیگر-استفاده-کنید-lrmspanstrongppstrongspan-style"font-size-12pt"ساختار-درونی-کاناپه-بادی-تخت-خواب-شو-دو-نفره-به-رنگ-آبی-به-صورت-مشبک-می-باشد-و-کاملا-طبیعی-است-و-همچنین-با-گردش-هوای-بالا-به-تعرق-نکردن-بدن-کمک-می-کند-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-جنس-بدنه-کاناپه-تختخواب-شو-بادی-بست-وی-از-وینیل-با-روکش-چرم-می-باشد-که-کاملاً-قابل-شستشو-و-ضد-آب-است-و-به-شما-این-امکان-را-می-دهد-که-تخت-خواب-شو-دو-نفره-به-عنوان-تشک-روی-آب-نیز-استفاده-کنید-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-جنس-روی-کاناپه-بادی-تختخواب-شو-دو-نفره-بست-وی-ولی-با-روکش-مخمل-جیر-ساخته-شده-است-و-ضد-تعرق-میzwnjباشد-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"a-title"httpwww-originalintex-comgroup27D8AAD8B4DAA9-D985D8A8D984-D988-D985D8A8D984-D987D8A7DB8C-D8AAD8AED8AA-D8B4D988page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup27D8AAD8B4DAA9-D985D8A8D984-D988-D985D8A8D984-D987D8A7DB8C-D8AAD8AED8AA-D8B4D988page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"کاناپه-بادی-تختخواب-شو-۲-نفره-بست-ویa-از-دو-قسمت-مجزا-تشکیل-شده-است-که-هر-قسمت-به-صورت-جداگانه-به-وسیله-سوپاپ-های-مخصوص-به-خود-باد-می-شوند-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-کاناپه-بادی-تختخواب-شو-دو-نفره-مناسب-سفرو-انواع-کمپین-های-تفریحی-می-باشد-با-قابلیت-حمل-آسان-و-وزن-سبک-می-توانید-این-کاناپه-بادی-تخت-خواب-شو-را-با-خود-به-هر-مکانی-ببرید-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-کاناپه-بادی-تختخواب-شو-دو-نفره-بست-وی-علاوه-بر-تولید-این-a-title"httpwww-originalintex-comgroup27D8AAD8B4DAA9-D985D8A8D984-D988-D985D8A8D984-D987D8A7DB8C-D8AAD8AED8AA-D8B4D988page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup27D8AAD8B4DAA9-D985D8A8D984-D988-D985D8A8D984-D987D8A7DB8C-D8AAD8AED8AA-D8B4D988page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"تشک-مبل-بادیa-محصولات-دیگری-در-زمینه-راحتی-و-استراحت-تولید-کرده-است-که-از-جمله-آنها-می-توان-به-a-title"httpwww-originalintex-comgroup25D8AAD8AED8AA-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8C-DB8CDAA9-D988-D8AFD988D986D981D8B1D987page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup25D8AAD8AED8AA-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8C-DB8CDAA9-D988-D8AFD988D986D981D8B1D987page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"انواع-تختخواب-بادی-یکنفرهa-،-a-title"httpwww-originalintex-comgroup25D8AAD8AED8AA-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8C-DB8CDAA9-D988-D8AFD988D986D981D8B1D987page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup25D8AAD8AED8AA-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8C-DB8CDAA9-D988-D8AFD988D986D981D8B1D987page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"تختخواب-بادی-دو-نفرهa-،-a-title"httpwww-originalintex-comgroup26D8AAD8B4DAA9-D987D8A7DB8C-DB8CDAA9-D988-D8AFD988D986D981D8B1D987-D8A8D8A7D8AFDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup26D8AAD8B4DAA9-D987D8A7DB8C-DB8CDAA9-D988-D8AFD988D986D981D8B1D987-D8A8D8A7D8AFDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"تشک-بادی-یک-نفرهa-،-a-title"httpwww-originalintex-comgroup26D8AAD8B4DAA9-D987D8A7DB8C-DB8CDAA9-D988-D8AFD988D986D981D8B1D987-D8A8D8A7D8AFDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup26D8AAD8B4DAA9-D987D8A7DB8C-DB8CDAA9-D988-D8AFD988D986D981D8B1D987-D8A8D8A7D8AFDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"تشک-بادی-دونفرهa-،-a-title"httpwww-originalintex-comgroup16D985D8A8D984-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup16D985D8A8D984-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"مبل-بادیa-،-a-title"httpwww-originalintex-comgroup16D985D8A8D984-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup16D985D8A8D984-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"کاناپه-بادیa-و-a-title"httpwww-originalintex-comgroup33D8AAD8B4DAA9-D988-D8AADB8CD988D9BE-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8C-D8B1D988DB8C-D8A2D8A8page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup33D8AAD8B4DAA9-D988-D8AADB8CD988D9BE-D987D8A7DB8C-D8A8D8A7D8AFDB8C-D8B1D988DB8C-D8A2D8A8page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"تشک-روی-آبa-اشاره-داشت-که-شما-می-توانید-تمامی-این-محصولات-را-با-توضیحات-کامل-در-وبسایت-اورجینال-اینتکس-مشاهده-فرمایید-و-در-صورت-نیاز-خرید-کنید-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-تشک-مبل-بادی-دو-نفره-بست-وی-با-رنگ-آبی-روشن-در-صورت-هرگونه-ضربه-خوردگی-و-آسیب-دیدگی-به-وسیله-a-title"httpwww-originalintex-comproducts125DA86D8B3D8A8-D8AAD8B9D985DB8CD8B1-D985D8A8D984-D8A8D8A7D8AFDB8C-D8A7DB8CD986D8AADAA9D8B3"-href"httpwww-originalintex-comproducts125DA86D8B3D8A8-D8AAD8B9D985DB8CD8B1-D985D8A8D984-D8A8D8A7D8AFDB8C-D8A7DB8CD986D8AADAA9D8B3"چسب-تعمیرات-بست-ویa-قابل-تعمیر-و-ترمیم-می-باشد-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-محصولات-مشابه-کاناپه-بادی-تختخواب-شو-دو-نفره-بست-وی-در-پایین-صفحه-و-در-قسمت-محصولات-مشابه-به-نمایش-در-آمده-اند-و-شما-میتوانید-به-راحتی-از-دیگر-انواع-تشک-مبل-بادی-دیدن-کنید-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-امیدواریم-با-استفاده-از-این-تشک-مبل-بادی-دو-نفره-بست-وی-در-کنار-دوستان-و-خانواده-لحظات-خوشی-را-سپری-کنید-br-برای-اطلاعات-بیشتر-درباره-شرکتnbspبست-وی-می-توانید-بر-روی-کلمهnbspa-title"httpwww-originalintex-comContentaboutBestway	"-href"httpwww-originalintex-comContentaboutBestway	"درباره-بست-ویanbspکلیک-کنید-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-با-تشکر-شرکت-اورجینال-اینتکس-(-نمایندگی-کاناپه-بادی-تختخواب-شو-در-ایران-)spanstrongppstrongspan-style"font-size-12pt"nbspspanstrongp
  کد کالا : 67356.

  کاناپه بادی تختخواب شو 2نفره آبی بست وی 188* 152*6...

    ‎شرکت اورجینال اینتکس وارد کننده و فروشنده مستقیم و بی واسطه انواع کاناپه بادی تختخواب شو 2 نفره بست وی و دیگر محصولات بادی بست وی :  رنگ آبی روشن در این کاناپه بادی تختخواب شو دو نفره بست وی بسیار آرامش بخش و مسحور کننده می باشد. کاناپه بادی تختخواب شو دو نفره با پمپ ...

  550,000 تومان
 • pstrongspan-style"font-size-12pt"nbspspan-id"4k-co"-class"tL8wMe-EMoHub"-dir"rtl"lrmشرکت-اورجینال-اینتکس-وارد-کننده-و-فروشنده-مستقیم-و-بی-واسطه-انواع-کاناپه-بادی-تختخواب-شو-2-نفره-بست-وی-و-دیگر-محصولات-بادی-بست-وی-nbspnbspspanspanstrongppstrongspan-style"font-size-12pt"رنگ-سبز-فسفوری-کاناپه-بادی-تختخواب-شو-یکی-از-کارهای-بسیار-شیک-و-زیبای-شرکت-بست-وی-می-باشد-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-با-قابلیت-آسان-تبدیل-از-تختخواب-به-کاناپه-بادی-و-از-کاناپه-به-تختخواب-بادی-به-عنوان-یکی-از-کاناپه-های-تختخواب-شو-بادی-انتخاب-شده-است-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-به-همراه-a-title"httpwww-originalintex-comgroup27D8AAD8B4DAA9-D985D8A8D984-D988-D985D8A8D984-D987D8A7DB8C-D8AAD8AED8AA-D8B4D988page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup27D8AAD8B4DAA9-D985D8A8D984-D988-D985D8A8D984-D987D8A7DB8C-D8AAD8AED8AA-D8B4D988page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"کاناپه-بادی-تختخواب-شو-بست-ویa-یک-عدد-کیف-حمل-کالا-تعبیه-شده-است-که-به-وسیله-آن-به-راحتی-می-توانید-این-کاناپه-بادی-تختخواب-شو-را-به-هنگام-تخلیه-باد-در-کیف-مخصوص-خود-گذاشته-و-در-هر-کجا-که-نیاز-دارید-استفاده-کنید-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-کاناپه-تختخوابشو-بادی-دو-نفره-بست-وی-مناسب-خانه-های-آپارتمانی-و-محل-کار-که-از-فضای-کمی-برخوردار-هستند-و-در-عین-حال-هم-نیاز-به-مبل-و-هم-نیاز-به-تخت-خواب-دارید-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-رنگ-بندی-فسفری-بسیار-زیبا-این-کاناپه-بادی-تختخواب-شو-دونفره-میzwnjتواند-جایگزین-خوبی-برای-تختخواب-های-ثابت-باشد-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-جنس-بدنه-کاناپه-تختخواب-شو-بادی-بست-وی-دونفره-از-پی-وی-سی-دو-لایه-روکش-چرم-می-باشد-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-جنس-رویه-کاناپه-تخت-خواب-شو-دو-نفره-بادی-اما-از-پی-وی-سی-دو-لایه-نرم-با-روکش-مخمل-جیر-میباشد-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-این-تشک-مبل-بادی-دو-نفره-بست-وی-از-دو-تکه-مجزا-تشکیل-شده-است-که-به-وسیله-یک-تکه-چرم-به-یکدیگر-متصل-شده-اند-و-هر-کدام-دارای-سوپاپ-باد-جداگانه-هستند-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-به-راحتی-می-توانید-فیلم-ببینید-،-تلویزیون-نگاه-کنید-،-مطالعه-کنید-،-بازی-کنید-و-در-هنگام-خستگی-کاناپه-بادی-تختخواب-شو-را-باز-کرده-و-به-حالت-تخت-خواب-در-آورید-و-استراحت-کنید-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-ساختار-درونی-a-title"httpwww-originalintex-comgroup27D8AAD8B4DAA9-D985D8A8D984-D988-D985D8A8D984-D987D8A7DB8C-D8AAD8AED8AA-D8B4D988page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup27D8AAD8B4DAA9-D985D8A8D984-D988-D985D8A8D984-D987D8A7DB8C-D8AAD8AED8AA-D8B4D988page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"تختخواب-کاناپه-شو-بادی-بست-ویa-به-صورت-مشبک-بوده-و-کاملا-طبی-با-گردش-هوای-بالا-به-تعرق-کمتر-بدن-کمک-می-کند-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-کاناپه-تختخواب-شو-بادی-دو-نفره-به-همراه-خود-یک-عددa-title"httpwww-originalintex-comgroup22D9BED985D9BE-D987D8A7DB8C-D8AFD8B3D8AADB8CD88CD8A8D8B1D982DB8CD88CD981D986D8AFDAA9DB8CD88CD9BED8A7DB8CDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup22D9BED985D9BE-D987D8A7DB8C-D8AFD8B3D8AADB8CD88CD8A8D8B1D982DB8CD88CD981D986D8AFDAA9DB8CD88CD9BED8A7DB8CDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-پمپ-باد-برقی-a۲۲۰ولت-دو-حالته-جداگانه-دارد-که-در-بسته-بندی-خود-کاناپه-بادی-تختخواب-شو-قرار-گرفته-است-lrmspanstrongppstrongspan-style"font-size-12pt"a-title"httpwww-originalintex-comgroup22D9BED985D9BE-D987D8A7DB8C-D8AFD8B3D8AADB8CD88CD8A8D8B1D982DB8CD88CD981D986D8AFDAA9DB8CD88CD9BED8A7DB8CDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup22D9BED985D9BE-D987D8A7DB8C-D8AFD8B3D8AADB8CD88CD8A8D8B1D982DB8CD88CD981D986D8AFDAA9DB8CD88CD9BED8A7DB8CDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"پمپ-باد-برقی-۲۲۰-ولتa-کاناپه-بادی-تختخواب-شو-دو-حالت-دمندگی-و-مکندگی-دارد-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-به-وسیله-این-a-title"httpwww-originalintex-comgroup22D9BED985D9BE-D987D8A7DB8C-D8AFD8B3D8AADB8CD88CD8A8D8B1D982DB8CD88CD981D986D8AFDAA9DB8CD88CD9BED8A7DB8CDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup22D9BED985D9BE-D987D8A7DB8C-D8AFD8B3D8AADB8CD88CD8A8D8B1D982DB8CD88CD981D986D8AFDAA9DB8CD88CD9BED8A7DB8CDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"پمپ-باد-برقیa-که-دارای-۳عدد-نازل-با-سایز-های-مختلف-است-در-مدت-زمانnbsp180-ثانیه-تختخواب-کاناپه-شو-بادی-بست-وی-را-از-باد-پر-کرده-و-در-همین-مدت-زمان-میzwnjتوانید-این-کاناپه-تختخوابشو-بادی-را-از-باد-تخلیه-کرده-،-جمع-و-به-حالت-وکیوم-درآورید-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-از-این-a-title"httpwww-originalintex-comgroup22D9BED985D9BE-D987D8A7DB8C-D8AFD8B3D8AADB8CD88CD8A8D8B1D982DB8CD88CD981D986D8AFDAA9DB8CD88CD9BED8A7DB8CDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup22D9BED985D9BE-D987D8A7DB8C-D8AFD8B3D8AADB8CD88CD8A8D8B1D982DB8CD88CD981D986D8AFDAA9DB8CD88CD9BED8A7DB8CDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"پمپ-باد-برقیa-میzwnjتوانید-برای-تمام-محصولات-بادی-اینتکس-و-بست-وی-و-مارک-های-دیگر-استفاده-کنید-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-کاناپه-تخت-خواب-شو-بادی-۲-نفره-بست-وی-با-قابلیت-حمل-آسان-مناسب-برای-سفر-و-کمپینگ-های-تفریحی-است-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-با-کد-محصول-۶۷۳۵۶-و-با-ابعاد-طول-۱۸۸-سانتی-متر-و-عرض-۱۵۲-سانتی-متر-و-ارتفاع-۶۴-سانتی-متر-تولید-شده-است-که-در-حالت-تخلیه-باد-حجم-بسیار-کمی-را-اشغال-می-کند-و-به-راحتی-در-هر-گوشه-منزل-و-حتی-در-کمد-اتاق-منزل-جای-میگیرد-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-شرکت-تولید-کننده-a-title"httpwww-originalintex-comgroup27D8AAD8B4DAA9-D985D8A8D984-D988-D985D8A8D984-D987D8A7DB8C-D8AAD8AED8AA-D8B4D988page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup27D8AAD8B4DAA9-D985D8A8D984-D988-D985D8A8D984-D987D8A7DB8C-D8AAD8AED8AA-D8B4D988page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"کاناپه-بادی-تختخواب-شو-دو-نفره-بست-ویa-علاوه-بر-تولید-این-کاناپه-بادی-تختخواب-شو-محصولات-دیگری-در-زمینه-خواب-و-استراحت-دارد-که-از-جمله-آنها-می-توان-به-انواع-تختخواب-بادی-یک-نفره-،-تختخواب-بادی-دو-نفره-،-تشک-بادی-یک-نفره-،-تشک-بادی-دو-نفره-و-مبل-بادی-اشاره-داشت-که-شما-می-توانید-از-این-محصولات-در-وبسایت-اورجینال-اینتکس-با-توضیحات-کامل-دیدن-کرده-و-در-صورت-نیاز-خرید-کنید-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-کاناپه-تختخوابشو-بادی-دو-نفره-بست-وی-در-صورت-هرگونه-ضرب-دیدگی-و-آسیب-خوردگی-به-راحتی-به-وسیله-a-title"httpwww-originalintex-comproducts125DA86D8B3D8A8-D8AAD8B9D985DB8CD8B1-D985D8A8D984-D8A8D8A7D8AFDB8C-D8A7DB8CD986D8AADAA9D8B3"-href"httpwww-originalintex-comproducts125DA86D8B3D8A8-D8AAD8B9D985DB8CD8B1-D985D8A8D984-D8A8D8A7D8AFDB8C-D8A7DB8CD986D8AADAA9D8B3"چسب-تعمیرات-بست-ویa-قابل-تعمیر-و-ترمیم-است-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-محصولات-مشابه-کاناپه-بادی-تخت-خواب-شو-دو-نفره-بست-وی-در-پایین-صفحه-و-در-قسمت-محصولات-مشابه-به-نمایش-در-آمده-اند-و-شما-می-توانید-از-دیگر-کاناپه-های-بادی-تخت-خواب-شو-دیدن-فرمایید-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-امیدواریم-با-استفاده-از-کاناپه-تختخواب-شو-بادی-دو-نفره-بست-وی-در-کنار-دوستان-و-خانواده-لحظات-خوشی-را-سپری-کنید-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"برای-اطلاعات-بیشتر-درباره-شرکتnbspبست-وی-می-توانید-بر-روی-کلمهnbspa-title"httpwww-originalintex-comContentaboutBestway	"-href"httpwww-originalintex-comContentaboutBestway	"درباره-بست-ویanbspکلیک-کنید-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-با-تشکر-شرکت-اورجینال-اینتکس-(-نمایندگی-کاناپه-بادی-تختخواب-شو-در-ایران-)lrmspanstrongppstrongspan-style"font-size-12pt"nbspspanstrongp
  کد کالا : 67356 .

  کاناپه بادی تختخواب شو 2نفره سبز فسفری بست وی 188*...

   ‎شرکت اورجینال اینتکس وارد کننده و فروشنده مستقیم و بی واسطه انواع کاناپه بادی تختخواب شو 2 نفره بست وی و دیگر محصولات بادی بست وی :  رنگ سبز فسفوری کاناپه بادی تختخواب شو یکی از کارهای بسیار شیک و زیبای شرکت بست وی می باشد. با قابلیت آسان تبدیل از تختخواب به کاناپه بادی و از کان...

  550,000 تومان
 • pstrongspan-style"font-size-12pt"nbspspan-id"4k-co"-class"tL8wMe-EMoHub"-dir"rtl"lrmشرکت-اورجینال-اینتکس-وارد-کننده-و-فروشنده-مستقیم-و-بی-واسطه-انواع-کاناپه-بادی-تختخواب-شو-2-نفره-بست-وی-و-دیگر-محصولات-بادی-بست-وی-nbspnbspspanspanstrongppstrongspan-style"font-size-12pt"a-title"httpwww-originalintex-comgroup27D8AAD8B4DAA9-D985D8A8D984-D988-D985D8A8D984-D987D8A7DB8C-D8AAD8AED8AA-D8B4D988page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup27D8AAD8B4DAA9-D985D8A8D984-D988-D985D8A8D984-D987D8A7DB8C-D8AAD8AED8AA-D8B4D988page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"کاناپه-بادی-تختخواب-شو-دونفره-بست-ویa-رنگ-نارنجی-با-پمپ-برقی-جدا-یکی-از-محصولات-پرطرفدار-شرکت-بست-وی-است-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-این-کاناپه-بادی-تختخواب-شو-رنگی-با-روکش-مخمل-جیر-به-رنگ-نارنجی-از-دو-قسمت-باد-شونده-تشکیل-شده-است-که-هر-یک-از-این-قسمت-ها-دارای-سوپاپ-باد-جدا-از-دیگری-می-باشد-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-جنس-رویه-این-کاناپه-بادی-تخت-شو-از-پی-وی-سی-دولایه-با-روکش-مخمل-جیر-رنگی-است-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-جنس-بدنه-و-زیره-کاناپه-بادی-تخت-خواب-شو-دو-نفره-بست-وی-از-وینیل-با-روکش-چرم-درست-شده-است-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-ساختار-داخلی-این-کاناپه-بادی-تخت-شو-بست-وی-به-صورت-مشبک-بوده-و-خاصیت-طبیعی-بودن-و-استحکام-زیادی-به-این-مبل-بادی-تخت-شو-بخشیده-است-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-بدنه-ضد-آب-و-قابل-شستشو-a-title"httpwww-originalintex-comgroup27D8AAD8B4DAA9-D985D8A8D984-D988-D985D8A8D984-D987D8A7DB8C-D8AAD8AED8AA-D8B4D988page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup27D8AAD8B4DAA9-D985D8A8D984-D988-D985D8A8D984-D987D8A7DB8C-D8AAD8AED8AA-D8B4D988page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"کاناپه-بادی-تخت-خواب-شو-دو-نفره-بست-ویa-کمک-می-کند-که-بتوانید-از-این-کاناپه-بادی-تختخواب-شو-به-عنوان-تشک-روی-آب-نیز-استفاده-کنید-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-یک-عدد-a-title"httpwww-originalintex-comgroup22D9BED985D9BE-D987D8A7DB8C-D8AFD8B3D8AADB8CD88CD8A8D8B1D982DB8CD88CD981D986D8AFDAA9DB8CD88CD9BED8A7DB8CDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup22D9BED985D9BE-D987D8A7DB8C-D8AFD8B3D8AADB8CD88CD8A8D8B1D982DB8CD88CD981D986D8AFDAA9DB8CD88CD9BED8A7DB8CDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"پمپ-باد-برقیa-به-صورت-جداگانه-در-بسته-بندی-کاناپه-بادی-تختخواب-شو-دو-نفره-بست-وی-قرار-گرفته-است-که-دارای-دو-حالت-دمندگی-و-مکندگی-است-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"a-title"httpwww-originalintex-comgroup22D9BED985D9BE-D987D8A7DB8C-D8AFD8B3D8AADB8CD88CD8A8D8B1D982DB8CD88CD981D986D8AFDAA9DB8CD88CD9BED8A7DB8CDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup22D9BED985D9BE-D987D8A7DB8C-D8AFD8B3D8AADB8CD88CD8A8D8B1D982DB8CD88CD981D986D8AFDAA9DB8CD88CD9BED8A7DB8CDB8Cpage0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"پمپ-باد-برقیa-دو-حالته-که-با-برق-۲۲۰-ولت-کار-می-کند-میzwnjتوانید-در-مدت-زمانnbsp180-ثانیه-کاناپه-بادی-تخت-خواب-شو-دو-نفره-را-از-باد-پر-کرده-استفاده-کنید-و-پس-از-استفاده-در-همین-مدت-زمان-بادی-تختخواب-شو-از-باد-تخلیه-کرده-به-حالت-وکیوم-در-بیاورید-و-در-گوشه-ای-از-منزل-قرار-دهید-lrmspanstrongppstrongspan-style"font-size-12pt"با-رنگ-نارنجی-بسیار-زیبا-می-توانید-این-کاناپه-بادی-تختخوابشو-را-با-اکثر-وسایل-خانه-ست-کنید-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-تلویزیون-ببینید-،-مطالعه-کنید-،-بازی-کنید-و-کاناپه-بادی-تختخواب-شو-را-به-حالت-یک-تختخواب-بادی-درآورده-و-استراحت-کنید-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-با-کیفیت-بالا-یکی-از-محبوب-ترین-کالاهای-شرکت-بست-وی-را-می-توان-a-title"httpwww-originalintex-comgroup27D8AAD8B4DAA9-D985D8A8D984-D988-D985D8A8D984-D987D8A7DB8C-D8AAD8AED8AA-D8B4D988page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup27D8AAD8B4DAA9-D985D8A8D984-D988-D985D8A8D984-D987D8A7DB8C-D8AAD8AED8AA-D8B4D988page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"کاناپه-بادی-تخت-خواب-شو-aنام-گذاری-کرد-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-دارای-یک-عدد-کیف-حمل-کالا-در-بسته-بندی-خود-کاناپه-بادی-تختخواب-شو-میباشد-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-مناسب-برای-مکان-هایی-که-از-فضای-کمی-برخوردار-هستند-مثل-خانه-های-آپارتمانی-یا-محل-کار-است-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-همچنین-میzwnjتوان-از-این-کاناپه-بادی-تختخواب-شو-دو-نفره-بست-وی-در-باغ-و-ویلا-استفاده-کنید-و-از-آن-لذت-ببرید-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-این-کاناپه-بادی-تخت-خواب-شو-با-کد-محصول-67356-به-طول-۱۸۸-سانتیمتر-و-عرض-۱۵۲-سانتیمتر-و-ارتفاع-۶۴-سانتیمتر-در-بسته-بندی-شیک-و-زیبا-و-تمام-رنگی-تولید-و-با-رنگ-نارنجی-خاص-به-بازار-عرضه-شده-است-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-کاناپه-بادی-تخت-خواب-شو-دو-نفره-بست-وی-با-قابلیت-حمل-با-کیفیت-بالا-و-وزن-سبک-،-مناسب-مسافرت-و-کمپینگ-های-تفریحی-میباشد-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-شرکت-تولید-کننده-کاناپه-بادی-تخت-خواب-شو-دو-نفره-بست-وی-علاوه-بر-تولید-این-a-title"httpwww-originalintex-comgroup27D8AAD8B4DAA9-D985D8A8D984-D988-D985D8A8D984-D987D8A7DB8C-D8AAD8AED8AA-D8B4D988page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"-href"httpwww-originalintex-comgroup27D8AAD8B4DAA9-D985D8A8D984-D988-D985D8A8D984-D987D8A7DB8C-D8AAD8AED8AA-D8B4D988page0ampcolorsampbrandampparametersampproducers"کاناپه-بادی-تختخواب-شو-aتولیدات-دیگری-در-زمینه-خواب-و-استراحت-دارد-که-از-جمله-آنها-می-توان-به-انواع-تخت-خواب-بادی-یک-نفره-،-تختخواب-بادی-دو-نفره-،-تشک-بادی-یک-نفره-،-تشک-بادی-دو-نفره-،-مبل-بادی-و-کاناپه-بادی-اشاره-کرد-که-شما-می-توانید-از-انواع-این-محصولات-در-وبسایت-اورجینال-اینتکس-با-توضیحات-کامل-دیدن-فرمایید-و-در-صورت-نیاز-خرید-کنید-lrmspanstrongppstrongspan-style"font-size-12pt"تشک-مبل-بادی-دو-نفره-نارنجی-رنگ-بست-وی-در-صورت-هرگونه-ضربه-خوردگی-و-آسیب-دیدگی-به-راحتی-به-وسیله-a-title"httpwww-originalintex-comproducts125DA86D8B3D8A8-D8AAD8B9D985DB8CD8B1-D985D8A8D984-D8A8D8A7D8AFDB8C-D8A7DB8CD986D8AADAA9D8B3"-href"httpwww-originalintex-comproducts125DA86D8B3D8A8-D8AAD8B9D985DB8CD8B1-D985D8A8D984-D8A8D8A7D8AFDB8C-D8A7DB8CD986D8AADAA9D8B3"چسب-تعمیرات-بست-ویa-قابل-تعمیر-و-ترمیم-است-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-امیدواریم-با-استفاده-از-این-مبل-تختخواب-شو-بادی-در-کنار-دوستان-و-خانواده-لذت-ببرید-br-برای-اطلاعات-بیشتر-درباره-شرکتnbspبست-وی-می-توانید-بر-روی-کلمه-a-title"httpwww-originalintex-comContentaboutBestway	"-href"httpwww-originalintex-comContentaboutBestway	"درباره-بست-ویanbspکلیک-کنید-spanstrongbr-strongspan-style"font-size-12pt"-با-تشکر-شرکت-اورجینال-اینتکس-(-نمایندگی-کاناپه-تختخواب-شو-بادی-در-ایران-)lrmspanstrongppstrongspan-style"font-size-12pt"nbspspanstrongp
  کد کالا : 67356

  کاناپه بادی تختخواب شو 2نفره نارنجی بست وی 188* 15...

   ‎شرکت اورجینال اینتکس وارد کننده و فروشنده مستقیم و بی واسطه انواع کاناپه بادی تختخواب شو 2 نفره بست وی و دیگر محصولات بادی بست وی :  کاناپه بادی تختخواب شو دونفره بست وی رنگ نارنجی با پمپ برقی جدا یکی از محصولات پرطرفدار شرکت بست وی است. این کاناپه بادی تختخواب شو رنگی با روکش م...

  550,000 تومان

لیست مقایسه

لیست مقایسه

فروشگاه اینترنتی

محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید شما اضافه گردید